Sevgili dostlar, bir arada yaşayan insanların sosyal yaşantısı göz önüne alındığında, kendi doğal yapısı nedeniyle tek başına hayatını sürdürmesi mümkün görünmemektedir. 

Ne denli deneyimli ya da güçlü olursa olsun yine de bir noktaya geldiğinde, insan yol göstermek, yanlışlardan uzak durarak doğruyu bulmak konusunda bir uyarıya ihtiyaç duyar. 

Çünkü insanın yaratılışı bu yöndedir.

Yine başka insanlardan ve bulunduğu ortamdan etkilenir.

Hayatın hangi alanında olursa olsun toplumun içinde yer edinmek başarıyla doğru orantılıdır.

Başarı, çok çalışmanın sonucunda elde edilebilen bir ödül olsa bile, bazen şans faktörünün de etkisiyle herkes her alanda ve yeteri kadar başarılı olamayabilir. Aile hayatı, sosyal yaşantı, iş ve çalışma hayatı, hayatını sürdürmek konusunda günlük yaşantısı ve çoğu zaman da kendisiyle ve yakınındakilerle birlikte yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığı alanlardan birisinde insan güçsüz ve çaresiz olabilir..

Ve bunun tersi de olabilir. Bütün alanlarda başarılı, güçlü müreffeh bir hayatı yakalamak ta olasıdır.

Onların refahı insanları fazla ilgilendirmese de, hangi nedenle olursa olsun zorda olanın durumu herkesi ilgilendiriyorsa ancak o zaman iyilik ve güzellikten bahsedilebilir..

El atmak,  destek olmak, kendi durumu elverişli olan ve kendisini tamamlamış insanlar için vicdanları rahatlatan görev ve sorumluluktur.  

Değerli okurlar, manevi açıdan zor durumda olan birisinin kendi kişisel dünyasına belki pek fazla müdahalede bulunmak şansımız olmasa da, maddi açıdan darda, zorda olanlara kucak açmak, onlar bize gelmeden bizim onlara koşarak gitmemizi gerektiren bir duyarlılık içinde olmamız, insanlığın en güzel hasletleriyle bağdaşan yardımseverlik yönünü ortaya koyar.

Kaldı ki içinde bulunduğu maddi olanaksızlıkların kahredici zorluğunu ancak yaşayanlar bilir. Onlar duyar, onlar hisseder.. Kendisine olmasa dahi çocuğuna bir lokma ekmeği yedirememenin tarifsiz acısı ancak onların kendi yüreklerinde hissedebildikleri sızıdır. 

Değil mi ki, kimin başına ne zaman ne geleceği belli olmayan bir kader çizgisi hayatımızı tayin etmektedir...

İnsanlar arasındaki dayanışmanın en güzel örneği yardımlaşmaktır. 

Çevremizde ihtiyacı olduğu için alan el varsa, veren el olmak boynumuzun borcudur.

Esen kalın.