1. Osmanlı dönemi: Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle hat (kaligrafi), tezhip, minyatür, çini ve mimari alanlarında önemli sanatçılar ve eserler bulunmaktadır. Bu dönemde öne çıkan bazı sanatçılar:

  • Sinan: Osmanlı mimarisinin en önemli temsilcilerinden olan Mimar Sinan, Selimiye Camii, Süleymaniye Camii ve Şehzadebaşı Camii gibi eserleriyle bilinir.
  • Levni: Osmanlı minyatür sanatının önemli temsilcilerinden olan Levni, özellikle 18. yüzyılda yaşamıştır ve minyatür, hat ve tezhip alanlarında eserler vermiştir.
 2. Türk Rönesansı (Tanzimat dönemi): Tanzimat dönemi (1839-1876) Türk edebiyatında ve güzel sanatlarda önemli değişimlere sahne olmuştur. Batı tarzı resim ve heykel gibi yeni sanat akımlarıyla tanışan Türk sanatçılar bu dönemde eserler vermiştir.

  3. Kartal Kitap Fuarı’nda Yazar Gülten Dayıoğlu’na Onur Ödülü 3. Kartal Kitap Fuarı’nda Yazar Gülten Dayıoğlu’na Onur Ödülü
  • Osman Hamdi Bey: Türk resim sanatının öncülerinden olan Osman Hamdi Bey, "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı eseriyle ünlüdür.
  • Şeker Ahmet Paşa: Batılılaşma sürecinde önemli bir rol oynayan Şeker Ahmet Paşa, doğaçlama ve portre alanlarında önemli eserler vermiştir.
 3. Cumhuriyet dönemi: Cumhuriyet'in ilanından sonra, Türkiye'de modern sanat anlayışı ve farklı sanat akımları daha da gelişmiştir. Bu dönemde öne çıkan bazı sanatçılar:

  • İbrahim Çallı: Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden biri olan İbrahim Çallı, natüralizm ve izlenimcilik akımlarından etkilenerek eserler vermiştir.
  • Bedri Rahmi Eyüboğlu: Türk resim sanatında önemli bir yeri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, özellikle soyut ve figüratif resimlerle tanınır.
  • Fikret Mualla: Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden biri olan Fikret Mualla, izlenimcilik ve dışavurumculuk akımlarından etkilenerek eserler vermiştir.
  • Orhan Pamuk: Nobel ödüllü Türk yazarı Orhan Pamuk, modern Türk edebiyatının öncülerindendir ve "Beyaz Kale", "Kara Kitap" ve "Benim Adım Kırmızı" gibi eserleriyle dünya çapında tanınır.
 1. Çağdaş Türk sanatı: Türkiye'de çağdaş sanat anlayışı giderek yaygınlaşmış ve farklı disiplinlerde pek çok başarılı sanatçı ortaya çıkmıştır. İşte çağdaş Türk sanatında öne çıkan bazı sanatçılar:

  • Burhan Doğançay: Türk resim sanatının önemli çağdaş temsilcilerinden olan Burhan Doğançay, özellikle kentsel doku ve duvarların dilini konu alan eserleriyle tanınır.
  • Gülsün Karamustafa: Türk çağdaş sanatında önemli bir yere sahip olan Gülsün Karamustafa, sosyal ve politik konuları ele alan eserleriyle bilinir.
  • Haluk Akakçe: Çağdaş Türk sanatında önemli bir isim olan Haluk Akakçe, video, resim ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınır.
  • Taner Ceylan: Hiperrealizm akımının Türkiye'deki öncülerinden olan Taner Ceylan, gerçeğe yakın portreler ve natürmortlar ile ün kazanmıştır.
 2. Türk sineması: Türkiye'de sinema, özellikle Yeşilçam dönemi ve sonrasında önemli bir sanat dalı olarak kabul edilmiştir. İşte Türk sinemasında öne çıkan bazı isimler:

  • Yılmaz Güney: Hem yönetmen hem de oyuncu olarak Türk sinemasında önemli bir yeri olan Yılmaz Güney, "Sürü", "Umut" ve "Yol" gibi önemli filmlere imza atmıştır.
  • Nuri Bilge Ceylan: Türk sinemasının çağdaş öncülerinden olan Nuri Bilge Ceylan, "Uzak", "Bir Zamanlar Anadolu'da" ve "Kış Uykusu" gibi eserleriyle uluslararası ödüller kazanmıştır.
  • Zeki Demirkubuz: Türk sinemasında öne çıkan yönetmenlerden biri olan Zeki Demirkubuz, "Masumiyet", "Kader" ve "Bekleme Odası" gibi filmlerle tanınır.

Bu liste Türkiye'deki öne çıkan sanat akımları ve etkili sanatçıların sadece bir kısmını içermektedir. Türkiye, tarih boyunca zengin bir kültürel ve sanatsal mirasa sahip olup, farklı alanlarda pek çok başarılı sanatçı ve eserle ön plana çıkmıştır.