Veteriner hekimler, hayvanların hastalıklarının tedavisi, koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama programları, beslenme planları ve diğer tıbbi hizmetlerin yanı sıra hayvanların refahını korumak için de çalışırlar. Bunlar, sadece hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda insan sağlığına da olumlu etki yapar. Çünkü bazı hayvan hastalıkları insanlara da bulaşabilir.

Kanada’da 1 katrilyon TL’lik  ikramiyenin sahibi aranıyor! Kanada’da 1 katrilyon TL’lik ikramiyenin sahibi aranıyor!

Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığına olan katkılarını ve çalışmalarını takdir etmek için bir fırsattır. Veteriner hekimler, hayvanlara ve insanlara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.