Değerli okurlarım ; Laiklik , tüm dinlerin garantisidir. Bunu 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel söylemiştir.

Şimdi hep beraber laiklik konusunda nelere işaret ettiğine bakalım.

Türkiye'nin yüzyılları alan Batı'ya yönelimi, çoğunluğu Müslüman olan halkın , coğrafi konum ve Avrupa'yla sürekli etkileşimin de tesiriyle, yaptığı bir seçimdir. Çağdaşlığı yakalama, en gelişmiş toplumlarla aynı lig içerisinde yer alma arzusu, Türkiye'nin Batılaşma  sürecinin başlangıç noktasını oluşturmuştur.

Bir inanç olarak İslamiyet , bu çabalara bir engel teşkil etmemiştir.

Türkiye'nin  deneyimlerinin , laiklik ilkesinin uygulanmasına çok şey borçlu olduğunu da vurgulamak gerekir. Laiklik, insanların dini  vecibelerini yerine getirmelerine mâni olmaz. Aksine tek bir devlet yerine, çoğulculuğa imkan tanıması nedeniyle laiklik , tüm inanç ve dinlerin garantörü olarak işlev göstermektedir.

Bu hoşgörü ortamıdır ki , filozof Mevlana Celâleddin-i Rûmi'yi olgunlaştırmış ve dünya medeniyetlerine armağan etmiştir.

    Gel ,  gel , ne olursan yine gel , 

    İster kâfir , ister mecusi , ister puta tapan ol yine gel

    Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir , 

    Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

Kur'an der ki ;

" Şüphe yok ki , iman edenler , Yahudiler , Hrıstiyanlar , ve Sabiiler ; Bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve iyi bir amel işlerse , elbette bunların Rableri yanında mükâfatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun da olmayacaklardır. "   ( Bakara süresi , 62 )

Birde Yunus Emre'den birkaç dizesiyle bitirelim.

"Ben gelmedim dâva için , 

Benim işim sevgi için..."

" Gelin tanış olalım , 

 İşin kolay kılalım.

Sevelim , sevilelim ,

Dünya kimseye kalmaz."

Sevgi ve Saygılarımla

Kalın Sağlıklı