Sancaktepe'de 67 m2 daire icradan satılıktır

Sancaktepe'de 67 m2 daire icradan satılıktır
İstanbul Sancaktepe'de 67 m2 daire icradan satılıktır.

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1251 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1251 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ortadağ Mevkii 6856 Ada 10 Parsel, 479.85 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz içinde; 1.Normal katta konumlu, 380/37592 cilt/sayfa no ve 7525/95960 arsa paylı daire nitelikli 6 nolu bağımsız bölümün tamamı satılıktır.
İmar Planı : Sancaktepe Belediyesi İmar Müdürlüğünde yer alan imar paftası üzerinden konu taşınmazların bulunduğu parselin konumu teyit edilmiştir. Sancaktepe Belediye İmar Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre konu taşınmazların bulunduğu parsel, 15.02.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı kapsamında H:4 Kat, Kaks:1.-,Taks:0.40, Ayrık Nizam yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.
TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME)
Ana Taşınmaz Özellikleri
(Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ortadağ Mevkii 6856 Ada 10 Parsel )
YAPI RUHSATI : Parsel üzerindeki yapı için verilmiş 19.02.2016 tarih 1175653-2199 sayılı yapı ruhsat belgesi olduğu görülmüştür. Belediye dosyasında tadilat ruhsatı bulunmamaktadır. İmar dosyasında herhangi bir olumsuz evrağa rastlanmamıştır.
MİMARİ PROJE: Parsel üzerindeki yapıya ait 19.02.2016 tarih 1175653-2199 sayı ile onaylı mimari proje temin edilmiş olup, konum, kullanım alanı ve hacim teyidi , anılan mimari projeden yapılmıştır.
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Parsel üzerindeki yapıya ait 19.03.2018 tarih 2018/11784 sayılı yapı kullanma izin belgesi olduğu görülmüştür.
Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu yapının yol altı 1 kat ve yol üstü 4 katlı, 12 bağımsız bölüm ( mesken ), 1140.31 m2 inşaat alanlı ve 3B yapı sınıflı olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazların içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı projesine göre; bodrum katında dairelere ait bodrum kat hacimleri, su deposu ve enerji odası, zemin katında 3 adet bodrum katta odaları olan daire, tüm normal katlarında 3 er adet daire, 3.normal katında ise 3 adet çatı arasında odaları olan daire olmak üzere yapıda toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve yerinde yapı girişinin, yapının kuzey cephesinden ve zemin kat seviyesinden yapıldığı belirlenmiştir. Bina dış cephesi mantolamalı dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum malzemedir. Yapıda 1 adet asansör bulunmakta olup yangın merdiveni bulunmamaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz sistemidir. Ortadağ Mevkii 6856 Ada 10 Parsel, 479.85 m2 yüzölçümlü ve Arsa niteliklidir. Parsel üzerinde yerinde 16 kapı numaralı Orkide Apartmanı isimli betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapı, bodrum, zemin, 3 normal katlı ve çatı katlı olup toplamda 5 katlı ve çatı katlıdır. Belediye dosyasında yapıya ait iskan belgesi bulunduğu görülmüş olup tapu kayıtlarında halen Arsa (kat irtifaklı) nitelikli görülen ana yapının kat mülkiyetli hale geçebilmesi için bahse konu belgenin tapu dairesinde işleme sokulması tavsiye edilir.
(6 bağımsız bölüm numaralı daire)
Taşınmaz daire nitelikli olup projesinde ve yerinde zemin kat seviyesinden yapılan bina girişine göre 1.normal katta ve sağ tarafta konumlu dairedir. Kuzeybatı, güney ve kuzey cephelidir. Projesine göre salon, oda, kapalı balkon, antre, mutfak, duş, banyo ve balkon hacimleri ile net 59 m2 , brüt 67 m2 kullanım ve 3 m2 balkon alanlıdır. Toplam alanda herhangi bir değişiklik yapılmadan projesinde kapalı balkon olarak görülen hacmin yerinde oda olarak değerlendirildiği ve taşınmazın mevcut yerinde 2+1 nitelikli hale getirildiği belirlenmiştir. Giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı, pencereler PVC doğramadır. Bağımsız bölümde lüks sayılabilecek bir özellik bulunmamaktadır.
Adresi : Fatih Mahallesi Kuş Sokak No:16, Orkide Apartmanı Kat:1 , Daire:6 (Uavt:1069700142) Sancaktepe/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 67 m2
Arsa Payı : 7525/95960
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 10:11
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ortadağ Mevkii 6856 Ada 10 Parsel, 479.85 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz içinde; 3.Normal katta konumlu, 380/37596 cilt/sayfa no ve 12283/95960 arsa paylı çatı arasında odaları olan daire nitelikli 10 nolu bağımsız bölümün tamamı satılıktır.
İmar Planı : Sancaktepe Belediyesi İmar Müdürlüğünde yer alan imar paftası üzerinden konu taşınmazların bulunduğu parselin konumu teyit edilmiştir. Sancaktepe Belediye İmar Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre konu taşınmazların bulunduğu parsel, 15.02.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı kapsamında H:4 Kat, Kaks:1.-,Taks:0.40, Ayrık Nizam yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.
TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME)
Ana Taşınmaz Özellikleri
(Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ortadağ Mevkii 6856 Ada 10 Parsel )
YAPI RUHSATI : Parsel üzerindeki yapı için verilmiş 19.02.2016 tarih 1175653-2199 sayılı yapı ruhsat belgesi olduğu görülmüştür. Belediye dosyasında tadilat ruhsatı bulunmamaktadır. İmar dosyasında herhangi bir olumsuz evrağa rastlanmamıştır.
MİMARİ PROJE: Parsel üzerindeki yapıya ait 19.02.2016 tarih 1175653-2199 sayı ile onaylı mimari proje temin edilmiş olup, konum, kullanım alanı ve hacim teyidi , anılan mimari projeden yapılmıştır.
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Parsel üzerindeki yapıya ait 19.03.2018 tarih 2018/11784 sayılı yapı kullanma izin belgesi olduğu görülmüştür.
Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu yapının yol altı 1 kat ve yol üstü 4 katlı, 12 bağımsız bölüm ( mesken ), 1140.31 m2 inşaat alanlı ve 3B yapı sınıflı olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazların içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı projesine göre; bodrum katında dairelere ait bodrum kat hacimleri, su deposu ve enerji odası, zemin katında 3 adet bodrum katta odaları olan daire, tüm normal katlarında 3 er adet daire, 3.normal katında ise 3 adet çatı arasında odaları olan daire olmak üzere yapıda toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve yerinde yapı girişinin, yapının kuzey cephesinden ve zemin kat seviyesinden yapıldığı belirlenmiştir. Bina dış cephesi mantolamalı dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum malzemedir. Yapıda 1 adet asansör bulunmakta olup yangın merdiveni bulunmamaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz sistemidir. Ortadağ Mevkii 6856 Ada 10 Parsel, 479.85 m2 yüzölçümlü ve Arsa niteliklidir. Parsel üzerinde yerinde 16 kapı numaralı Orkide Apartmanı isimli betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapı, bodrum, zemin, 3 normal katlı ve çatı katlı olup toplamda 5 katlı ve çatı katlıdır. Belediye dosyasında yapıya ait iskan belgesi bulunduğu görülmüş olup tapu kayıtlarında halen Arsa (kat irtifaklı) nitelikli görülen ana yapının kat mülkiyetli hale geçebilmesi için bahse konu belgenin tapu dairesinde işleme sokulması tavsiye edilir.
(10 bağımsız bölüm numaralı çatı arasında odaları olan daire)
Taşınmaz çatı arasında odaları olan daire nitelikli olup projesinde ve yerinde zemin kat seviyesinden yapılan bina girişine göre 3.normal katta ve sol tarafta konumlu , çatı arasında odaları olan dairedir. Güneydoğu, güney ve kuzey cephelidir. Projesine göre 3.normal katında salon, 2 oda, mutfak , antre, merdiven, banyo, duş ve balkon hacimleri ile net66 m2 , brüt 75 m2 kullanım ve 3 m2 balkon alanlı, çatı katında ise 2 oda, merdiven ve teras hacimleri ile net21 m2 , brüt 24 m2 kullanım ve 16 m2 teras alanlıdır. Konu taşınmaz projesine göre toplamda net 87 m2 , brüt 99 m2 kullanım, 3 m2 balkon ve 16 m2 teras alanlıdır. Yerinde yapılan incelemede 3.normal kat seviyesinde projesine uygun olan konu taşınmazın çatı kat seviyesinde çatı altı hacimlerden kullanılarak yaklaşık net 7 m2 büyüme yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın çatı kat seviyesi mevcut yerinde net28 m2 , brüt 32 m2 kullanım ve 16 m2 teras alanlıdır. Konu taşınmaz mevcut yerinde toplamda net 94 m2 , brüt 107 m2 kullanım, 3 m2 balkon ve 16 m2 teras alanlıdır. Giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı, iç kapılar ahşap malzeme pencereler PVC doğramadır. Salon ve oda zeminleri ahşap parke kaplı, tüm duvarlar ise sıva üzeri plastik boyalıdır.
• Banyo hacminde duvarlar ve zemin seramik kaplı olup banyoda lavabo, duş teknesi ve klozet bulunmaktadır. Mutfak haciminde mermerit mutfak tezgahı ve ahşap mutfak dolapları bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup kombi, petekleri ve doğalgaz saati takılı durumdadır. Taşınmazda katlar arası geçiş ahşap merdivenler ile sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün lüks sayılabilecek bir özelliği bulunmamaktadır.
Adresi : Fatih Mahallesi Kuş Sokak No:16, Orkide Apartmanı Kat:3 , Daire:10 (Uavt:2430454765) Sancaktepe/ İSTANBUL
Yüzölçümü : Toplamda net 94 m2 , brüt 107 m2 kullanım, 3 m2 balkon ve 16 m2 teras alanlıdır.
Arsa Payı : 12283/95960
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 10:21
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:21

20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İCRA SATIŞ İHALELERİNE NASIL KATILIRIM?

İcra satış ihalelerine nasıl katıldığınıza dair aşağıdaki adımlar size yardımcı olabilir:

1. E-satış Portalı'na Giriş: İlk olarak, e-satış portalı olan esatis.uyap.gov.tr web sitesine erişim sağlamalısınız. E-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

2. İlgilendiğiniz İhaleyi Bulma: İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurlukları tarafından satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullerin ilanlarını https://www.ilan.gov.tr portalında bulabilirsiniz.

3. Teminatı Yatırma: İhaleye katılabilmek için, ilgilendiğiniz malın muhammen kıymetinin %10'una denk gelen bir teminatı en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar ilgili icra dairesinin banka hesabına yatırmanız gerekmektedir. İcra dairesinin banka hesap bilgilerini esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili icra dairesinden öğrenebilirsiniz.

4. İhaleye Katılma: İhaleye katılmak için, ilan metninde belirtilen tarih ve saatte portal üzerinden teklif verilir. Teklif verme süreci içerisinde en yüksek teklifi veren kişi ihaleyi kazanır.

5. İhale Bedelinin Yatırılması: İhale sonrasında, kazananın ihale bedelini tamamen ödemesi gerekmektedir. İhale bedeli, ihalenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili icra dairesinin hesabına ödenmelidir.

Bunun yanında, İcra ve İflas Kanunu'ndaki 24 Kasım 2021 tarihli değişiklikle artık tüm bu süreçler fiziksel olarak mezat salonlarında değil, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, mesai saatleri dışında da ihalelere teklif verme ve takip etme imkanı bulunmaktadır.

İcralık ev ihalesine nasıl girilir?

Bir mülkün icradan satışı, sahibinin borçlarını ödeyememesi durumunda gerçekleşir. İcradan ev satın almak isterseniz, aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

1. Araştırma Yapma: İcra daireleri, bankalar ve özel icra müdürlükleri, icradan satışa çıkan evlerin listesini genellikle kendi web sitelerinde veya çeşitli ilan sitelerinde yayınlar. İstediğiniz özelliklere sahip bir evi bulmak için bu listeleri düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

2. İlanları İnceleme: İcralık evlerin ilanlarında genellikle evin konumu, büyüklüğü, borç miktarı ve satış şartları gibi bilgiler yer alır. İlanları dikkatlice inceleyerek hangi evlerin size uygun olduğunu belirleyin.

3. İcra Dosyasını İnceleme: İlgilendiğiniz evin icra dosyasını incelemeniz, alacağınız riskleri minimuma indirmek için önemlidir. Bu dosya, evin borç miktarını, tapu durumunu ve diğer önemli bilgileri içerir. İcra dosyasını, icra dairesinden veya ilgili kurumdan talep edebilirsiniz.

4. Evin Değerini Belirleme: İcradan satın almayı düşündüğünüz evin gerçek değerini belirlemek, alacağınız finansal riski anlamanız için önemlidir. Gayrimenkul değerleme uzmanlarından destek alabilir veya çevredeki benzer evlerin satış fiyatlarını araştırabilirsiniz.

5. İhaleye Katılma: İcradan satılan evler genellikle açık artırma yöntemiyle satılır. İhaleye katılmak için icra dairesine başvurmanız ve belirli bir teminat yatırmanız gerekir.

6. İhaleyi Kazanma: İhale sürecinde en yüksek teklifi veren kişi, evin yeni sahibi olur. En yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanırsanız, satış sürecine geçersiniz.

7. Satışın Tamamlanması: İhaleyi kazandıktan sonra, kalan borcu ödemeniz ve evin tapusunu üzerinize almanız gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamak için genellikle belirli bir süreniz olur.

İcra Dairesinin internet üzerinden ya da gazete ile duyurduğu ihaleleri inceleyip icrada satış ihalelerinden birine katılmaya karar verdiyseniz, bir adet kimlik fotokopinizi yanınızda bulundurarak ilanda belirtilen ihale yerine giderek ihaleye katılabilirsiniz. Bunun yanında icrada satış için bulundurulması gereken belgeler şunlardan oluşmaktadır:

  • İkametgah belgesi
  • İhale katılım formu
  • Vekaletname (gerektiğinde)

Not: İcralık bir ev satın almak karmaşık bir süreç olabilir ve hukuki riskleri bulunabilir. Bu nedenle, bu tür bir işlem yapmadan önce bir avukat veya uzman bir danışmandan yardım almanızı öneririz.

İcra satış ihalesi nasıl yapılır?

Kimler Satış Talebinde Bulunabilir? Her alacaklı, mensup olduğu derece namına taşınmazların satışı talebinde bulunabilir. Ayrıca borçlunun talebi üzerine de satışa karar verilebilir.

Taşınmaz Ne Kadar Süre İçinde Satılmalıdır? Taşınmazlar, satış talebinden en geç üç ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Taşınmaz Satışı İçin Açık Artırma ve Şartları Taşınmazın satışı, icra dairesi tarafından tespit edilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Satışın en az bir ay önce ilan edilmesi gerekmektedir.

Şartnamenin Açık Bulundurulması İcra dairesi, artırma şartlarını içeren şartnameyi artırmadan önce en az on gün boyunca açık bulundurur.

Mükellefiyetler Listesi İcra müdürü, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetleri listeler ve bu liste hazırlanırken, alacaklılara ve borçlulara tebliğ edilir.

Kıymet Takdiri Taşınmazın kıymeti, mükellefiyetlerin etkisi dikkate alınarak belirlenir. Bu kıymet takdiri üzerine, yedi gün içerisinde itiraz edilebilir.

Taşınmaz Satışı Nasıl Yapılır? Taşınmaz satışı, açık artırma ile gerçekleştirilir ve ihale tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmazlar, en yüksek teklifi verene ihale edilir. Ancak, bu teklifin taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde elli ve üzerinde olması gerekmektedir.

Satış Bedeli Ödemesi Satış bedeli genellikle peşin ödenir, fakat icra memuru, alıcıya on günü geçmemek üzere bir ödeme süresi verebilir. Eğer alıcı, belirtilen süre içerisinde bedeli ödemezse, ihale kararı kaldırılır ve taşınmazın satış süreci yeniden başlatılır.

E devletten ihaleye nasıl girilir?

E-ihale hizmeti sayesinde, devletin satışa sunduğu çeşitli mallar ve taşınmazlar için açık artırmalara katılabilirsiniz. Bu hizmeti kullanmak için öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. İşte www.eihale.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı hesabı oluşturmak için yapmanız gerekenler:

  1. Tarayıcınızın adres çubuğuna www.eihale.gov.tr adresini girin ve Enter tuşuna basın.
  2. Siteye ulaştığınızda, sağ üst köşede yer alan "Üye Ol" butonuna tıklayın.
  3. Karşınıza çıkan formda, istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Bu bilgiler genellikle isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası ve kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri içerir.
  4. Daha sonra, sisteme giriş yaparken kullanacağınız bir şifre oluşturun. Şifrenin hem güvenli hem de hatırlaması kolay olmasına dikkat edin.
  5. Formu doldurduktan sonra, kullanıcı sözleşmesini ve gizlilik politikasını okuyun ve onaylayın. Ardından, "Üye Ol" veya "Kaydol" butonuna tıklayın.

Eğer e-Devlet şifreniz varsa, e-ihale sistemine www.eihale.gov.tr üzerinden e-Devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz. TC Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilir ve ihalenin sürecine dahil olabilirsiniz.

Bu sayede e-ihale sistemini kullanmaya başlayabilir, ihtiyacınız olan mal ve taşınmazların açık artırmalarını takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız, site üzerinde genellikle bir "Yardım" veya "İletişim" bölümü bulunur ve buradan destek alabilirsiniz.

İcra ihale teminat bedeli ne kadar?

İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için genellikle belirlenen muammel bedelin yüzde %20’si kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Teminat yatırma işlemi, genellikle ihale sürecinin önemli bir parçasıdır ve bu, katılımcının ihaleye ciddi bir şekilde katılmak istediğini gösterir.

Bir örnekle açıklarsak, eğer bir malın belirlenen muammel bedeli 100.000 TL ise, bu durumda ihaleye girebilmek ve teklif verebilmek için 20.000 TL (muammel bedelin %20'si) teminat yatırmanız gerekecektir.

Teminat miktarını yatırdıktan sonra, ihale sürecine katılmaya hak kazanırsınız. İhaleyi kazanmanız durumunda, teminat miktarı genellikle satın alacağınız malın toplam fiyatından düşülür. Eğer ihaleyi kazanamazsanız, genellikle teminat miktarı size iade edilir. Ancak, ihaleye katılıp teklif verip sonra çekilirseniz, teminatınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, ihaleye katılmadan önce şartları ve koşulları dikkatlice okumanız önemlidir.

İcradan alınan ev kaç yıl satılamaz?

İcra ve İflas Kanunu'nun 123. maddesi ve takip eden maddeleri, taşınır ve taşınmaz malların haciz ve satış süreçlerine dair hükümleri içerir.

Bu maddelere göre, bir taşınmaz mal üzerinde haciz bulunduğunda, alacaklı (ya da alacaklıları) bu malın satışını talep etme hakkına sahip olur. Ancak, bu talebin haciz tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekmektedir. Bu bir yıllık süre içinde alacaklının satış talebi olmazsa, taşınmaz üzerindeki haciz kendiliğinden düşer.

Bu hüküm, borçlunun mülkiyet hakkını koruma amacı taşır ve alacaklıya belirli bir süre zarfında haklarını kullanma yükümlülüğü getirir. Unutmayın ki, her durumda konuyla ilgili hukuki tavsiye almak önemlidir ve genellikle bir avukata danışmanız önerilir.

İcradan satılan ev kaç günde boşaltılır?

İcra İflas Kanunu'nun 144. maddesi, satılan taşınmazın tahliye sürecine ilişkin hükümleri belirler. Bu maddeye göre, satış bedeli tamamen ödendikten sonra, taşınmazın alıcıya teslimi için satışın kesinleştiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir tahliye emri çıkarılır. Tahliye emri, taşınmazın icra dairesi tarafından çıkarılır ve taşınmazın mevcut kullanıcılarına tebliğ edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde taşınmazın boşaltılması ve alıcıya teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer bu süre zarfında taşınmaz boşaltılmazsa, icra dairesi zorla tahliye işlemi gerçekleştirebilir.

Ancak, eğer taşınmazın mevcut kullanıcıları kira sözleşmesi gibi bir hukuki sebeple orada bulunuyorsa ve bu sözleşme hacizden önceki bir tarihte resmi bir belge ile belgelenebilmişse, durum daha karmaşık hale gelebilir. Bu gibi durumlar için genellikle bir hukuk uzmanına danışılması önerilir.

İcradan araba İcralık Araba Nasıl Alınır?

İcra ihalelerinden araç almak birçok kişi için ekonomik ve güvenilir bir yöntem olabilir. Genellikle, icra ihalelerinde satışa çıkan taşıtların piyasa değerinin yarısına işlem gördüğünü görebiliriz. İşte bu sürecin detayları:

İcralık Araç İhalelerine Nasıl Katılabilirim?

Nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelinin belirli bir yüzdesi ile icralık araç ihalelerine katılabilirsiniz. İhalelere nakit para yerine bankalardan alabileceğiniz teminat mektubu ile de katılabilirsiniz. İhalelerin gerçekleştiği alanlar devlet gözetiminde olup, güvenliğini devlet garantisi altındadır.

Araçlar Hakkında Alınan Bilgiler Yeterli mi?

Satışın gerçekleşmesinden sonra, araç teslim alınırken; daha önceki bilgilerin dışında herhangi bir eksik, arıza ya da beklenmedik bir masraf gösterilmesi halinde kişi dilerse davanın feshini isteyerek satışı iptal edebilmektedir.

İcralık Araba İhalelerinde Usulsüzlük Yapılabildiği Doğru mu?

İhaleler tamamen devlet kontrolü ve güvencesi altında gerçekleşir. İhaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır.

Satış Sonrasında Araçta Bilinenden Farklı Özelliklerle Karşılaşırsam Ne Olur?

Eğer araçta, resmi dokümanlarda yer almayan, eksik ya da yanlış bir durum tespit edilirse ve resmi mercileri bildirilirse davanın feshini isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, ödenen tüm tutarlar 7 iş günü içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.