Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi KararlarıYönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 29 Nisan 2023 tarihli 32175 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7183)

YÖNETMELİKLER

–– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Bilim Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ (No: 2023/22)

Resmi Gazete'de Bugün! 26 Mayıs 2023 Resmi Gazete Resmi Gazete'de Bugün! 26 Mayıs 2023 Resmi Gazete

–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri