TBB Risk Merkezi Raporu’nun başvuru usul esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi

TBB Risk Merkezi Raporu’nun başvuru usul esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin, müşterilere sunduğu Risk Merkezi Raporu’nun başvuru usul esaslarını düzenleyen ve TC nüfus cüzdanı, TC sürücü belgesi ve pasaport ile başvuru yapılabileceği belirtilen yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin, müşterilere sunduğu Risk Merkezi Raporu’nun başvuru usul esaslarını düzenleyen ve TC nüfus cüzdanı, TC sürücü belgesi ve pasaport ile başvuru yapılabileceği belirtilen yönetmelikte değişikliğe gidildi.

TBB tarafından, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin, Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin TBB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilgili değişiklikle TC nüfus cüzdanı, TC sürücü belgesi ve pasaportun yanı sıra üzerinde TC kimlik numarası bulunan ve özel kanunların da resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleriyle de başvuru yapılabilecek.

İlgili raporlara www.riskmerkezi.org internet adresinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Aynı yönetmelikte belirtilen imza sirküleri talebi kaldırılarak; tüzel kişiler için yetkili olduklarına dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ibrazının yeterli olacağı hususu düzenlenmiştir." (AA)