Trafik sigortasında hasar ve hasarsızlık oranlarını değişti mi? Trafik sigortası var, kasko gereklimi?

Trafik sigortasında hasar ve hasarsızlık oranlarını değişti mi? Trafik sigortası var, kasko gereklimi?
Zorunlu Trafik Sigortası'nda hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte değişiklik yapıldı. Elektrikli araçlar için ise prim indirimi uygulanacak.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.  

AYLIK ARTIŞ ORANLARINDA İNDİRİM

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Önceki düzenlemede aylık artış yüzde 4,75 olarak uygulanıyordu. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.  

HASAR VE HASARSIZLIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kararla birlikte hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasar ve hasarsızlık indirimini beliryen basamak sayısında yapılan değişiklikle 7 olan basamak sayısı 9'a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek. Tabloya eklenen 0 basamağında prim artırım oranı yüzde 200, 8. basamakta ise hasarsızlık prim oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Tabloya göre en az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılara bir tazminat ödenmemesi halinde 8. basamakta yer alan indirim uygulanacak.

Trafik Sigortası Varken Kasko Sigortası Gerekli mi?

06 Eylül 2022 / Salı

Yazar: Sigortaladım Editörü

Kamuoyunun en fazla karıştırdığı fakat aslında birbirini tamamlayıcı görevlere sahip sigortalar; trafik sigortası ve kasko sigortalarıdır. Kasko ve trafik sigortası yaptırarak mağduriyetlerle karşı karşıya kalınmaması için aralarında bulunan farkların iyi bilinmesi gerekmektedir. Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu’nun belirlemiş olduğu hükümlere göre zorunlu tutulan ve olası bir kaza söz konusu olduğunda karşı tarafın malı veya canına verilen zararın belli şartlarla karşılanmasını sağlayan sigorta türüdür.

Türkiye’de bulunan en yaygın sigortalardan birisi olan trafik sigortası sorumluluk kapsamına da girer. Bu sebeple 3. şahıslarda meydana gelen maddi ve beden hasarlarını kapsamaktadır. Kasko sigortalarıysa aracı kaza, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs girişimleri sonucunda alınacak zararların kasko poliçesi kapsamında karşılanmasını sağlamaktadır. Kasko sigortaları trafik sigortalarında olduğu gibi karşı tarafın değil, poliçe sahibinin zararlarını karşılamaktadır. Kaskolar aynı zamanda ol yardımları, yurtdışı kayıp ve hasarları gibi teminatları da sağlayabilmektedir.

Kasko Değer Belirlemesi

Kasko sigortaları, sigortalının yaşayabileceği risklerin teminat altına alınmasını sağlayan bir sigorta çeşidi olarak kullanıma sunulmaktadır. Kasko sigortaları; trafik kazası, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs etmek gibi konular başta olmak üzere birçok konuda güvence sağlamaktadır. Hak sahipleri kasko değer belirlemesini kendi istek ve talepleri doğrultusunda şekillendirebilmektedir. Kaskolar; dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak suretiyle 4 ana başlık şeklinde kullanıcıya sunulmaktadır. Dar kaskolar çarpma, çalınma, yanma veya çalınmaya teşebbüs gibi genel şartların bazılarını kapsamaktayken, kaskolar ise genel şartların tamamına haizdir. Genişletilmiş kaskolar genel teminatların yanı sıra bazı ek teminatları da bünyesinde bulundurmaktayken, tam kaskolar genel ve ek teminatların tamamını sağlamaktadır. Bu seçeneklerle kasko fiyatları kişiye özel olarak şekillenebilmektedir.

Kasko sigortaları, karşı tarafta yaşanabilecek hasarları değil, sigortalının aracında oluşan hasarlarla ilgilenmektedir. Kasko, poliçede belirlenen teminatlar uyarınca kısmen veya tamamen karşılanabilmektedir. Kasko sigortaları genel şartları içerisinde bulunmayan fakat meydana gelmesi öngörülebilen bazı riskler teminat altına alınarak geniş kapsamlı bir koruma sağlanabilmektedir. Örneğin; grev, halk hareketi etkilerinin azaltılabilmesi için yetkili organların müdahalesiyle yaşanan hasarlar, Türkiye sınırlarının dışındaki zarar; sel, su baskını, toprak kayması, fırtına, yıldırım, dolu veya yanardağ gibi etkilerle oluşabilecek hasarlar ek teminatlarla kapsama alanına alınabilmektedir. 

Trafik Sigortası Fiyatları Limite Bağlı Olarak Değişir

Zorunlu trafik sigortası adından da anlaşılabileceği gibi zorunlu bir sigorta koludur. Zorunlu trafik sigortasının yaptırılmadığı araçlar trafikte bulunamazlar. T.C. sınırları içerisinde geçerli trafik sigortaları, yalnızca zarar verilen aracın hasarlarını karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortasının olmadığı veya süresi tamamlanan araçların trafiğe çıkmaması için araç bağlanmaktadır. Araç sahiplerinin tamamı trafik sigortalarını yapmak ve her yıl yeniletmek zorundadırlar. Sigortasını yaptırmayanların araçları trafik şubesi otoparkına alınmaktadır. Trafik sigortası kasko farkı arasında en caydırıcı faktörlerden birisi de trafik sigortasız seyahat edildiğinde araç yakalandığı anda trafikten men edilir. Zorunlu trafik sigortalarında limitler meydana gelebilecek zarar türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Trafik sigortası fiyat kullanıcının belirlemiş olduğu limite bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, hasarsızlık durumu da başlıca belirleyici unsurlar arasında bulunmaktadır. Can kaybı yaşanması halinde ölen kişinin yakınları için ödenecek tutar, yararlanma halinde ödenecek tutardan farklı olmaktadır. Bu bağlamda yalnızca maddi hasarların oluşması durumunda ödenecek tutar da değişiklik göstermektedir. Trafik sigortaları; araç ve kaza başına maddi hasar teminatı, kişi ve kaza başına sağlık giderleri teminatı ve kişi ve kaza başına sakatlanma ve ölüm teminatı gibi güvenceleri sağlamaktadır. Zorunlu trafik sigortalarını yaptıran kişiler ilk 1 yıllık poliçe döneminde kaza yapmaz ise yüzde 10 hasarsızlık indiriminden yararlanmaya başlarlar. Her poliçe döneminin tamamlanmasında da hasar bulunmazsa bu indirim oranı her yıl yenilendiğinde yüzde 5 artar ve en yüksek yüzde 20’ye kadar ulaşabilmektedir.

Trafik Sigortası ve Kasko Teminatları Nelerdir?

Çarpma, çalınma, yangın veya aracın çalınmasına teşebbüs gibi konularda teminatlar standart kaskolarda bulunuyor. Yalnızca standart teminatların yer verildiği kaskolar aracın sel baskını sonucunda hasar görmesi gibi durumlarda devreye girmemektedir. Kasko tazminatları, hak sahiplerinin en fazla sorun yaşadığı konu başlıkları arasında bulunmaktadır. Bu bağlamda satın alınacak kaskoda belirleyeceğiniz teminatlarda karşı karşıya kalabilme ihtimalinizin olduğu riskleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Standart kaskolarda; çarpma, aracın yanma durumu, çalınma veya çalınmaya teşebbüs gibi konulara teminat sağlanmaktadır.

Trafik ve kasko sigortası ek teminatların içerisinde doğal afetler, toplum hareketi ve terör olayı yer verilebilmektedir. Enflasyon teminatları, eskime payının düşürülmemesi ve yardım teminatı gibi olanaklar tanınabilmektedir. Zorunlu trafik sigortaları yaptırmamış olan araçların trafiğe çıkması söz konusu olamaz. Zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı veya süresi tamamlanan araçlar yakalanırsa anında bağlanarak trafikten men edilir. Aracın olduğu otoparklarda görevli memurlara haber verilmektedir. Kasko ve trafik sigortası teklif alma işlemi dijitalleşmeyle birlikte artık yalnızca saniyeler içerisinde yapılabilmektedir. Zorunlu trafik sigortaları kapsamında belirlenen limit tutarları, trafik kazası meydana geldiğince oluşacak zararın türüne göre değişiklik göstermektedir. Yalnızca maddi hasarın yaşanması halindeyse ödenecek tutarlar farklılık gösterir. Bu bağlamda ödenecek tutarlar her yıl değişiklik göstermekte ve böylelikle her yıl ödenecek prim tutarları da değişiyor.

Trafik Sigortası ve Kasko Arasındaki Farklar Nelerdir?

Trafik sigortası ve kaskodaki en büyük farklardan birisi trafik sigortasının zorunlu, kaskonunsa isteğe bağlı bir sigorta kolu olmasıdır. Trafik sigortanızı yaptırmadan trafiğe çıkamazken, kaskoda böyle bir durum söz konusu değildir. Zorunlu trafik sigortaları, olası bir kazanın meydana gelmesi durumunda karşı tarafta yaşanabilecek zararları kapsamaktadır. Kasko ise poliçe sahibinin aracında oluşabilecek hasarların teminat altına alınmasını sağlamaktadır. Trafik sigortaları, kaza durumlarında karşı tarafta meydana gelebilecek mağduriyetlerin karşılanmasını sağlarken, kasko ise poliçe sahibinde oluşabilecek mağduriyetleri karşılamaktadır.

Trafik sigortası ve kasko farkı arasındaki en belirgin unsurlardan birisi de trafik sigortasında sınırların devlet tarafından belirlenmesidir. Bu sebeple meydana gelebilecek kazalarda karşı tarafta maddi ve bedensel hasarlar belirli limitler kapsamında karşılanmaktadır. Kaskoların içeriği genişletebildiği için sınırlar tamamen sigorta sahibi tarafından belirlenmektedir. Kişiye bağlı olarak özelleştirmelerin yapılabildiği, ek teminatların belirlenebildiği kaskolar ile pek çok güvence elde edilebilmektedir. Trafik sigortalarında teminat limitleri belli seviyelerde olsa dahi trafik sigortalarındaki fiyatlandırmalar serbest tarifelerle yapılmaktadır. Bu bağlamda trafik sigortası kasko farkı konusunda temel olarak ‘’Trafik sigortaları karşı tarafın hasarlarını karşılarken, kasko ise poliçe sahibinin hasarlarını karşılar.’’ denebilmektedir.

Zorunlu trafik sigortaları ve kaskolarınızla meydana gelen trafik kazalarını koruma altına alabilirsiniz. Sigortaladım.com ile oluşabilecek kazalarda kendinizin ve karşı tarafın korunmasını sağlayabilirsiniz. Tamamlayıcı olarak da adlandırılabilen sigorta, yüksek prim karşısında bir alternatif sağlamaktadır. Kişiler, sigortalarını yapmadan önce prim tutarlarını kontrol eder ve hasar basamaklarına bağlı olarak tavan fiyatı belirleyebilme olanağına sahiptir. Sigortaladım.com, sağlamış olduğu olanaklarla kullanıcıların tercihleri arasında bulunmaktadır. Yeni nesil bir sigortacılık anlayışını kullanıcılara vadeden sigortaladım.com, işlemlerin yalnızca birkaç tuşlamayla tamamlanmasını sağlamaktadır. Kendiniz için en uygun sigortayı sunan sigortaladım.com ile en uygun poliçeye sahip olabilirsiniz. Sigorta fiyatları konusunda kendi bütçeniz için en uygun olanakları sunan sigortaladım.com ile güçlü altyapı ve üstün teknolojik imkanlarla sigorta seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.