Çelik Sektörü Kadınlarla Daha Da Güçlenecek!

Çelik Sektörü Kadınlarla Daha Da Güçlenecek!
Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji, sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin 100. yılında çelik sektöründe kadın konusunun ele alındığı “Cumhuriyet’in Çelik Kadınları” etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler “Biz; kadın elinin, değdiği her yerde fark yarattığının bilinciyle, çeliğe daha çok kadın eli değmesi gerektiğine olan inancımız ile bu etkinliğe karar verdik. Cumhuriyet’in kurulmasında Halide Edib’in, Sabiha Gökçen’in, kalkınmasında İlmiye Çığ’ın, Türkan Saylan’ın, bugünlerde ise Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımımız başta olmak üzere tüm başarılı kadınlarımızdan aldığımız ilham ile sektörümüzde de kadın varlığının çığır açacağına inanıyoruz” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm organizasyonda ve sektörde yaygınlaştırmayı, bu konuda farkındalığı artırmayı hedefleyen Çolakoğlu Metalurji, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Cumhuriyet’in Çelik Kadınları” temasıyla önemli bir etkinliğe imza attı. Etkinlik, iş dünyası ve çelik sektöründen kadın/erkek üst düzey yöneticiler, kadın dernekleri, basın mensuplarının katılımı ve çelik sektörüne hizmet veren tek e-Pazar yeri ve içerik sağlayıcısı SteelOrbis iş birliğiyle, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirildi.

Etkinliğin hoş geldiniz konuşmasını yapan Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler “Kadın istihdamı istediğimiz seviyede değil. Sektörümüz erkek egemen ama biz şirket olarak, düzenlediğimiz bu etkinlik ile elimizi taşın altına koyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kadınların çalışma hayatına girişlerinde zorluklar olduğunu görüyoruz. Ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği için kadının iş gücüne katılabiliyor olması çok değerli. Kadın, elinin değdiği her yerde fark yaratır. Biz bu bilinçle çeliğe de daha çok kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Çolakoğlu Metalurji olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını sektörümüzde ve tüm organizasyonumuzda yaygınlaştırmak, bu konuda farkındalığı artırmak en önemli hedeflerimizden biri diyen Dalbeler sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, bu alandaki destekleyici uygulamalarımızla başta sanayi kurumlarına diğer tüm sektörlere de örnek olmayı arzu ediyoruz. Cumhuriyetin kurulmasında Halide Edip’in, Sabiha Gökçen’in, kalkınmasında İlmiye Çığ’ın, Türkan Saylan’ın, bugünlerde ise Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımımız başta olmak üzere tüm başarılı kadınlarımızdan aldığımız ilham ile sektörümüzde de kadın varlığının çığır açacağına inanıyoruz. Kadın-erkek eşitliliğini şirketlerde ve toplumda başarmanın şartı, kurumların ve bireylerin bu konuda bilinçli ve sorumluluk sahibi olmasından geçiyor. Sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle gelişmiş ülkeler arasına katılmanın yolu, bu refahın sağlanıp, kadınların yaşam standartlarının geliştirilmesiyle olacaktır. Bu kapsamda, gerekli olan kültür yapılanmalarının kısa ve uzun vadede gerçekleştirileceğinin farkında olup, Çolakoğlu Metalurji olarak tüm çalışmalarımızda bu yaklaşımımızı sürdürüyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Canan Ediboğlu, kadınların hala potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmediklerini, hak ettikleri yere gelmeleri için daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir sosyal medya platformu olan LinkedIn tarafından sağlanan küresel veriler, kadınların yönetici pozisyonlarında ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Linkedin’in 163 ülkeyi kapsayan örneğinde, 2023 yılında iş gücünün yüzde 41,9’unu kadınlar oluştururken, ancak direktör, başkan yardımcısı veya C-Level, üst düzey liderlik pozisyonlarındaki kadınların payı 2023’te yüzde 32,2 seviyesinde kalmış görünüyor. Aynı bulgulardaki bir başka dikkat çekici konu, STEM olarak adlandırdığımız bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi meslekler ki, biz bu meslekleri ücreti iyi olan ve gelecekte öneminin artması beklenen meslekler olarak tanımlıyoruz. İşte Linkedin verileri, önemli bir resmi, karşımıza çıkarıyor. Bulgular, kadınların STEM iş gücünde önemli ölçüde yetersiz temsil edildiğini gösteriyor. Kadınlar, STEM dışı mesleklerde toplam istihdamın neredeyse yarısını (yüzde 49,3), ancak tüm STEM çalışanlarının yalnızca yüzde 29,2’sini oluşturuyor”.

celik-sektoru-kadinlarla-daha-da-guclenecek.jpg

Etkinlikte Çelik Sektöründe Kadın Olmak başlığını taşıyan panel gerçekleşti. Panel, Çolakoğlu Metalurji Mali İşler Direktörü Sevinç Özşen moderatörlüğünde başlayıp, Yücel Grup Satın Alma ve Pazarlama Koordinatörü Şevkinaz Alemdar, Kardemir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel, Tezcan Galvaniz Ticari Direktörü Asiye Ay Çelik, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Yönetim Kurulu Üyesi Özden Başaran Odabaşı’nın değerli katkıları ile tamamlandı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Çolakoğlu Metalurji Mali İşler Direktörü Sevinç Özşen dünyadaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Dünya Ekonomik Forumu'nun 146 ülkede cinsiyet eşitsizliğinin değişimini ölçtüğü Küresel Cinsiyet Farkı 2023 Raporu'na göre, dünyada cinsiyet eşitsizliğini gidermek için sağlanan ilerlemenin hızı, yaşanan çeşitli krizler nedeniyle maalesef büyük ölçüde yavaşlamış durumda. Öyle ki, dünyada bu yıl cinsiyet eşitsizliğini gidermek için kaydedilen ilerleme binde 3 ile neredeyse durma noktasına gelmiştir. Şayet bu hızla gidildiği takdirde, dünyadaki cinsiyet eşitsizliği 131 yıl içinde yani ancak 2154 yılında kapanabilecek gibi durmaktadır. Bu gerçek oldukça düşündürücü ve aynı zamanda üzücü bir durumdur”.

Ekonomik büyümenin ve toplumsal ilerlemenin sağlanması, kadının her alanda olması için tüm kesimlerin inancına, yaratıcılığına ve becerilerine ihtiyacımız var diyen Sevinç Özşen; “Çolakoğlu Metalurji olarak sektörümüzde kadın istihdamına öncelik veren şirketlerden biri olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefimiz haline getirerek, yenilikçi ve öncü uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Daha uygar bir toplum için, artık kadın erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayıp, yaşamın tüm alanlarına yaymamız gerekiyor. Bu amaçla, çalışmalarımızı şirketimizin tüm süreç, politika ve uygulamalarına yansıtmaya özen gösteriyor ve sektörümüzde kadın istihdamının artırılması, iş-özel hayat dengesinin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz” dedi.

Panel konuşmacılarından Yücel Grup Satın Alma ve Pazarlama Koordinatörü Şevkinaz Alemdar, bir kadın olarak sektördeki tecrübelerine değinerek çok çalışmanın ve çok soru sormanın sektörde kalmanın sırrı olduğunu söyledi. Alemdar, kadınların mühendisliğe yönlendirilmesi yönünde bir öneride bulunurken, erkek egemen olan bu sektörde kadınların önünün açılması ve gençlere işlemiş önyargıların aşılmasının önemine de vurgu yaptı.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Yönetim Kurulu Üyesi Özden Başaran Odabaşı, kadınların iş hayatındaki başarılarının ardında eğitim, işe giriş sonrasında kendisini ispat etmesi için gösterdiği çaba ve yapabildiğinin en fazlasını yapması, ikili ilişkileri, problem çözümü ve takım oyununa yatkınlığı gibi özelliklerin yattığını paylaştı. Kadınların önce kendine güvenmesi ve kendini eğitmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için sadece kadınlar değil erkeklerin de elini taşın altına koyması gerektiğini, liyakata dayalı yükselmenin çok önemli olduğunu ve kadınlar iş gücüne katıldığında hem ekonomik performans hem de gayrisafi yurt içi hasılanın arttığını dile getirdi.

Tezcan Galvaniz Ticari Direktörü Asiye Ay Çelik, kendi tecrübelerinden yola çıkarak kadınların rakibinin kendi olduğunu, karşılarına çıkan her şeyin iyi veya kötü bir katkı sağladığını, soru sormanın, sorgulamanın ve meraklı olmanın önemini kaydetti. Çelik sektöründe geçmişe oranla kadın çalışan sayısının arttığına ve kadının çok fonksiyonlu olmasının katkılarına dikkat çekti.

Kardemir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel, sektöre ilk adım attığında her hemcinsi gibi karşılaştığı zorluklar olduğunu ve zamanla bunların değiştiğini ifade etti. Kadınların elinde çok büyük bir güç olduğunu, bunun farkına varması gerektiğini, okumak, araştırma yapmak ve yılmamak gerektiğini yineledi. Kadınların aynı anda birçok konuyu organize etme yeteneği olduğunu ve büyük resmi görme becerisi sayesinde iş hayatında var olabilmek için önemli niteliklerinin bulunduğunu, günümüze bakıldığında da sektörde kadınların sayısının arttığını söyleyerek sözlerini tamamladı.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, toplumsal hayatta kadının eğitimdeki fırsat eşitliğinden aynı oranda yararlanamadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Öncelikle kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak büyük önem taşıyor. Kırsalda okul sistemine katılımları, kentsel yaşamda ise eğitim sistemi içerisinde kız çocuklarının potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için özel programlarla desteklenmeleri gerekmektedir. Yüksek öğretimde de durum çok iç açıcı değil. Son yıllarda üniversite mezunu kadınların oranı yüzde 20 olurken, bu sayı erkeklerde yüzde 25 olarak gerçekleşti. Türkiye’de okur yazar olmayan 100 kadından sadece 12’si çalışma imkânı bulurken, üniversite mezunu erkeklerin yüzde 67’si çalışma hayatına katılabiliyor. Demek ki içinde bulunulan şartlar kadının ekonomik faaliyete katılması için eğitim sürecini tamamlamasını zorunlu kılıyor” dedi.

TÜİK verilerine göre aynı üniversiteyi bitirmiş bir erkek 100 lira kazanırken, aynı üniversiteyi bitirmiş bir kadın 81 lira elde ediyor diyen Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu şöyle devam etti: “Aynı bilgiye sahip, aynı çabayı sarf ediyor. Çok ilginç değil mi? Ama sizle daha ilginç bir bilgiyi paylaşmak isterim. Dünyada “eşit işe eşit ücret” talebinin ortaya çıkışından bu yana yaklaşık 165 yıl geçti. Gelinen nokta bu”.

Kadınların genç kızların teknolojiyi sadece sosyal amaçlı kullanmak yerine bilgi ve kişisel gelişim amaçları için kullanmalarının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu “Teknolojiye uzak kalmış ev kadınlarının temel düzeyde de olsa teknoloji kullanma becerilerini geliştirmeleri gelecek nesillerle aralarındaki iletişim kopukluğunu ve yabancılaşmayı engelleyecektir. Ayrıca, kadınların bu becerileri kazanmanın sonucunda illaki diploma alması gerekmiyor, konuyu beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat olarak değerlendirmelerinde fayda var. Ve tabii pandemi döneminde büyük bir hızla hayatımıza giren uzaktan eğitim ile bunu gerçekleştirmek mümkün olabilir. Uzaktan eğitim teknolojileri ile biz yaşam boyu eğitimi kadınlara, evlere götürebiliriz. Ben, Türkiye’de 85 milyonun uzaktan eğitim alabileceğine, ülkemizin bunu başarabileceğine inanıyorum” dedi.

Çolakoğlu Metalurji etkinlik kapsamında 8 kadın girişimciyi de destekledi. Etkinlik alanında bu girişimciler, kendi stantlarını açarak markalarını tanıtma ve ürünlerinin satışını yapma imkânı buldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.