Resmi Gazete'de Bugün! 27 Eylül 2023 Resmi Gazete

Resmi Gazete'de Bugün! 27 Eylül 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 27 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete. 27/09/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 27 Eylül 2023 tarihli 32322 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? 27 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete. 27/09/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 27 Eylül 2023 tarihli 32322 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/115, K: 2023/52 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2018/14133 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2019/25202 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2020/5084 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak:Haber Kaynağı