Resmi Gazete'de Bugün! 1 Ekim 2023 Resmi Gazete

Resmi Gazete'de Bugün! 1 Ekim 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 1 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete. 1/10/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 1 Ekim 2023 tarihli 32326 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? 1 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete. 1/10/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 1 Ekim 2023 tarihli 32326 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ

–– Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1429 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak:Haber Kaynağı