1. Tüketim ve Yatırımları Artırma: Vergi kesintileri, tüketicilerin ve işletmelerin elinde daha fazla para bırakır. Bu, tüketicilerin daha fazla mal ve hizmet satın almasını teşvik edebilir ve böylece toplam talebi artırabilir. İşletmeler için vergi kesintileri, yatırım maliyetlerini düşürebilir ve böylece yatırımları teşvik edebilir.

    Küresel Piyasalarda Gelecek Haftanın Veri Gündemi Bekleniyor Küresel Piyasalarda Gelecek Haftanın Veri Gündemi Bekleniyor
  2. İş Yaratma: Vergi kesintileri, işletmelerin daha fazla çalışanı işe almalarını ve/veya mevcut çalışanlarına daha yüksek ücretler ödemelerini teşvik edebilir. Bu, iş yaratmayı teşvik eder ve işsizlik oranını düşürebilir.

  3. Ekonomik Büyüme: Vergi kesintileri, tüketim, yatırım ve istihdamı artırarak genel ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.

  4. Bütçe Açığı: Ancak, vergi kesintileri aynı zamanda hükümet gelirlerini azaltabilir. Eğer hükümet harcamaları aynı kalırsa veya artarsa, bu bütçe açığını artırabilir. Bütçe açığı, hükümetin borçlanmasını artırabilir ve bu da uzun vadede ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabilecek faiz oranlarını yükseltebilir.

  5. Gelir Eşitsizliği: Vergi kesintilerinin kimin için yapıldığına bağlı olarak, gelir eşitsizliğini artırabilir veya azaltabilir. Örneğin, üst gelir grupları için vergi kesintileri genellikle gelir eşitsizliğini artırır, çünkü bu gruplar genellikle vergi kesintilerinden en çok yararlanır.

Vergi kesintilerinin ekonomi üzerindeki etkisi, hangi vergilerin kesildiğine, vergi kesintisinin büyüklüğüne, ekonominin genel durumuna ve hükümetin diğer ekonomi politikalarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, ekonomi durgun olduğunda, vergi kesintileri genellikle ekonomiyi canlandırmada daha etkili olabilir. Ancak, ekonomi tam kapasiteyle çalışıyorsa, vergi kesintileri enflasyonu artırabilir.