T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1316 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1316 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Sarıyer Mah, Bülbül Ve Mesarburnu Cad. Mevkii, 605 Ada No, 207 Parsel No, 8/102 Arsa Payı/Payda, 476,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Beşkat İki Garaj ve Dört Meskenli Bahçeli Kargir Apt, 2. Bodrum Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Garaj Olan Taş. Borçluya Ait 2/8 Hissesi. Adresi: Sarıyer Merkez Mah. Bülbül Sok. Dış Kapı No:6, Dalyan Apt. 2.Bodrum Kat 2 Bb Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 212.500,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 15:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 15:00

22/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01897841