S.S. DENİZÇALI KONUT YAPI KOOPERATİFİ’NDEN

GENEL KURUL İLANI

S.S. DENİZÇALI KONUT YAPI KOOPERATİFİ’NDEN
SAYIN ÜYELERİMİZ

Kooperatifimizin 2022 yılına ait Olağan Genel kurul toplantısı 02 / 06 / 2023 tarihinde
saat: 10:30'da Kooperatifimizin merkezi dışı olan Eğitim Mh. Poyraz Sk. Ertoğay İş
Mrk.No:3 K:3 D:8-9 Kadıköy / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere toplantı yapılacaktır.
Toplantıya katılamayacaksanız Vekaletname düzenleyip Kooperatifimize göndermeniz
gerekmektedir.
GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2- 2022 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3- 2022 yılı Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
4- 2022 yılı Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
5- Yönetim kurulu ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibraya sunulması.
6- 2023 yılı Tahmini bütçenin okunup onaylanması ve üye aidatlarının belirlenmesi
7- Dilekler ve Temenniler.

#ilangovtr BASIN NO: