ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 26/09/2023 Salı günü Saat' 10.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 09.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) Aşağıdaki listede 9. 15. 17. 22. ve 27. sırada bulunan taşınmazlar için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında, iştirak bedeli yatırması gerekmektedir. (9. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 15. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 17. sıradaki taşınmaz için 21.000,00- TL, 22. sıradaki taşınmaz için 18.000,00- TL, 27. sıradaki taşınmaz için 13.500,00- TL, ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)

7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

8-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No

Mahalle

Mevkii/no

Kullanım Şekli

Kira Süresi

Muhammen Bedel (Aylık)

Geçici Teminat

1

Başak Mahallesi

Osmanlı Cad. No: 73/A

Dükkan

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

2

Başak Mahallesi

Santral Sk. No: 11

Konut

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

3

Çakıl Mahallesi

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 15/A

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

4

Çakıl Mahallesi

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 15/B

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

5

Çakıl Mahallesi

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 17/D

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

6

Çakıl Mahallesi

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/B

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

7

Çakıl Mahallesi

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/D

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

8

Fatih Mahallesi

Gazi Mustafa Kemal Cad. No:67/C

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

9

Ferhatpaşa Mahallesi

Millet Bahçesi

Erler Cad. No: 3/H

Dükkan

5 Yıl

7.000,00- TL

12.600,00TL

10

Gökçeali Mahallesi

Gökçeali Cad. No: 224/B

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

11

Gökçeali Mahallesi

Gevher Çıkmazı No: 1

Dükkan

3 Yıl

3.000,00TL

3.240,00TL

12

Hisarbeyli Mahallesi

Karakartal Cad. No: 57/C

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

13

Örencik Mahallesi

Örencik cad. No: 95/A

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

14

Oklalı Mahallesi

Berkant Sk. No: 2/C

Dükkan

3 Yıl

1.200,00TL

1.296,00TL

15

İzzettin Mahallesi

İstasyon Cad. No: 11

Kahvehane

3 Yıl

7.500,00TL

8.100,00TL

16

İzzettin Mahallesi

İstasyon Cad. No: 9/1B

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

17

İhsaniye Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/C

Kahvehane

3 Yıl

3.500,00TL

3.780,00TL

18

İhsaniye Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/C1

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

19

İhsaniye Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa Cad. 1. Kat. No: 23/A

Dükkan

3 Yıl

400.00TL

432.00TL

20

Kabakça Mahallesi

Akşemsettin Cad. No: 4/D

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

21

Kabakça Mahallesi

Cengizhan Sk. No: 11/B

Dükkan

3 Yıl

750.00TL

810.00TL

22

Kabakça Mahallesi

Toygar Cad. No: 2/B

Kahvehane

3 Yıl

3.000,00TL

3.240,00TL

23

Kestanelik Mahallesi

Karacaköy Cad. No: 60/B

Dükkan

3 Yıl

1.250,00TL

1.350,00TL

24

Kestanelik Mahallesi

Karacaköy Cad. No: 60/D

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

25

Kestanelik Mahallesi

Karacaköy Cad. No: 58/C

Dükkan

3 Yıl

3.000,00TL

3.240,00TL

26

Kestanelik Mahallesi

Kalender Sk. No: 1

Konut

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

27

Nakkaş Mahallesi

Başkomutan Cad. No: 13/A

Kahvehane

3 Yıl

2.250,00TL

2.430,00TL

28

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 1

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

29

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 2

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

30

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 3

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

31

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 4

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

32

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 5

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

33

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 6

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

34

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 7

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

35

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 9

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

36

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 10

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

37

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 12

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

38

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 13

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

39

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 14

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

40

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 15

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

41

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 16

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

42

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 17

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

43

Subaşı Mahallesi

Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 21

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

44

Yalıköy Mahallesi

29 Ekim Cad. No: 1/A

Dükkan

3 Yıl

1.250,00TL

1.350,00TL

45

Yalıköy Mahallesi

29 Ekim Cad. No: 1/B

Dükkan

3 Yıl

1.250,00TL

1.350,00TL

46

Yalıköy Mahallesi

29 Ekim Cad. No: 1/C

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

47

Ferhatpaşa Mahallesi

185/6 Numaralı Devlet Orman Parseli

(687,35m² lik alan)

Dükkan

10 Yıl

20.000,00TL

72.000,00TL

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01890901