Tarımsal sulama ücretinin yüzde 50’sini devlet karşılayacak

Tarımsal sulama ücretinin yüzde 50’sini devlet karşılayacak
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar’a göre çiftçilerin tarımsal amaçlı sulama ücretinin yüzde 50’sin devlet karşılayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artış, suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su
ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren
bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer
sektörlere de itici bir güç olmaktadır.

Yarı kurak bir coğrafyada bulunan ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi
miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiş olup, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu
miktarın % 80’nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır.
Sulanan arazi miktarını artırmanın yanında, iptidai sulama sistemlerinin modernizasyonu
sağlamaya dönük önemli yatırımlarda hayata geçirilmektedir. İnşa halindeki sulama
projelerimiz %94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın
verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden
devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır.
Sulama ve toplulaştırma projelerimizle tarımsal verimi artırmak ve üretim girdilerinin
tasarruflu kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak
hedeflerimiz arasındadır.

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet
Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çiftçilerimiz açısından müjde niteliğindedir.
“Sulamada Milat” olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal
sulama ücretlerinin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama
sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin
desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması
hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar TL’ye tekabül eden bu destek ile gıda arz
güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.