Azgınlıkları felaketleri olacak!
YAKUP TUTUM

YAKUP TUTUM

Azgınlıkları felaketleri olacak!

15 Mayıs 2018 - 22:45

Sultan Abdülhamid’in gidişiyle başladı Ortadoğu da akan kan. Ve 100 yıldır hiç durmadı, hâlâ akmaya devam edİyor. O’nu 33 yıllık devlet yönetiminden indirenler bizzat kendileri itiraf etmişler, büyük pişmanlık yaşamışlardı. “Bizim tüm planımız Abdülhamid’i indirme üzerineydi, sonrasını hesap etmemiştik” diyeceklerdi. Hatta O’ndan af dileyen uzunca şiirler yazanlar olmuştu.

Yahudiler ondan bir kaç defa Kudüsten toprak istemişler, “parasıyla bize toprak ver” demişlerdi. Ama yüksek öngörüsüyle 33 yıl yıkılmakta olan devleti ayakta tutan bu büyük hükümdar bunların isteklerini; “toprak kanla alınır ve kanla verilir” diyerek her seferinde reddetmişti. Kendisine ‘padişahlıktan azl edildiğine dair’ imzalanmış uyduruk kağıdı getirenlere, “benden sonra 10 yıl bu ülkeyi ayakta tutsunlar, 50 yıl tutmuş gibi olurlar” diye anlamlı bir cevap vermiş, nihayet daha 10 yıl dolmadan, dokuz buçuk yıl sonra Osmanlı tarih sahnesinden silinmişti.

Sonrası malum. Yahudiler yavaş yavaş Kudüs topraklarını işgale başladılar. Bir ev iki ev derken, güçleri arttıkça artık satın almalarla değil, bizatihi zorbalıkla, gaspla oralarda hüküm sürmeye başladılar. O toprakların yerli halkı 100 yıllık zaman içinde azınlık duruma düştü. Kudüs ile ilgili yazdığı kitaplarla tanıdığımız Nurettin Taşkesen’den öğrendiğime göre, şuan dünyanın çeşitli ülkelerinde 6 milyon civarında Filistin topraklarından sürgün edilmiş Müslüman var. Bunların 4 milyon kadarı BM kayıtlarına girmiş durumda.

Azgın bir topluluk olan, buradaki toprakları işgal eden siyonist Yahudiler, 100 yıl içerisinde hem işgallerine devam ettiler hem de buralarda her anlamda çok güçlü bir topluluk haline geldiler. Dünyanın başına bela olmuş olan ABD’nin desteği ile hiç kimseyi takmadan, kimsenin ne dediğine bakmadan katliamlarına devam ediyorlar. 70 yıl önce kendi topraklarından sürgün edilen Müslümanlar, evlerinden giderlerken anahtarlarını yanlarına alıp gitmişlerdi. Bunun anlamı çok açıktı, “bir gün evlerimize geri döneceğiz.” Nekbe’nin (büyük felaket) üzerinden 70 yıl geçti. Dönemediler. Mülteci olarak yaşayan milyonlar, kimseye seslerini duyuramadan, yad ellerde zor şartlar altında, barakalarda yaşamaya devam ediyorlar!

Azgın azınlık siyonistler ise dünyanın en modern şehirleri haline getirdiler gasp ettikleri, zorla çaldıkları Filistin topraklarını! Belki yüzyıldır oralardalar ama şunu çok açık görüyoruz ki, bir gözleri sürekli kapıda yaşıyorlar. En modern silahlara sahip askerleri bile karşılarına 3 yaşında bir çocuk çıksa ondan korkuyor. Bakmayın böyle güçlü gibi göründüklerine. Korku içinde bir hayat sürüyorlar. Çünkü oraların sahipleri onlar değil. Çünkü onlar hırsız, onlar gaspçı, onlar zorbalıkla oralarda durmaya devam ediyorlar. Bu korkuları onların sonu olacak. Haklı karşısında hiç bir güç duramaz. ‘Haklı’ olan Filistinliler’dir. Onlar toprakları işgal edilmiş ‘haklı’lardır. ‘Haksız’ ve ‘hırsız’ların yıkılışına bizler şahit olacağız.

Yahudiler dünyada çok defa katliama uğramış bir toplum. Çünkü hep azgınlıklarıyla ön plana çıkmışlar. Kendi peygamberlerini katleden bir topluluktan bahsediyoruz. Kuran’ı okuyanlar çok defa bunlara Yaratıcı’nın “İsrailoğulları” diye hitap ettiğini görür. İslam’dan önceki devirlerde de katliama uğramışlar, 1 Dünya Savaşı yıllarında da Alman diktatör Hitler bunları katletmiş ve sürgün etmiştir. Aşağıdaki hadisten anladığımıza göre sonları bu sefer Müslümanların elinden olacaktır. Çünkü bir topluluk azarsa, sapıtırsa, Allah onların karşısına bir başka topluluğu getirip onlardan bu azıtmışlıklarının hesabını sorar. Tarih bunun sayısız örneğiyle doludur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir cümle sarf etti,; “ Gün gelecek bunlar arkalarına saklanacak bir ağaç bile bulamayacaklar!” Bu sözü bir hadise atıfla söylemişti. Söylediği her şey ‘amanne’ doğru olan ve doğru çıkan Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“Müslümanlar ile Yahudiler büyük bir savaş yapmadan kıyamet kopmaz. O savaşta Müslümanlar Yahudileri mağlub edecektirler. Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah’ın kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır’ diyecek. Sadece ‘gargat’ ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum