HAYATIN İÇİNDEN SEÇMELER
ALİHAN BAHADIR

ALİHAN BAHADIR

HAYATIN İÇİNDEN SEÇMELER

14 Mayıs 2018 - 19:46

Okulun (eğitimin) en üst dereceden görevi, ülkeyi fikir memleketi haline getirmesidir. Ancak fikirler bilim yoluyla girmezse toplum düşünen kafaların değil, hayal kuranların toplumu olur.

Ali Naili ERDEM

*****

Kadın evlenmeden önce, erkek evlendikten sonra ağlar.

Polonya Atasözü

*****

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir iştir.

Cehov

*****

Savaşa giderken 1, denize girerken 2, evlenirken 3 kez düşün

Rus Atasözü

*****

“Dinleyenler, söyleyenlerden daha arif olmalı.” Anlayışı ile sözlerime dikkatli başlamalıyım. Konuşmamdaki yanlışlar benim, doğrular sizindir.

*****

Karınları tok olup da, gönülleri aç olan böcekler gibi yaşamak…

*****

Bizim Müslümanlığımız, Allah sevgisine dayanır, Allah korkusuna değil..

*****

Uygarlık teknolojiyi abideleştirdi ama insaniyeti idam sehpasına yolladı.

*****

Kültür; insanı, insan yapan değerler manzumesidir.

*****

Keçeci Zade İzzet Molanın Fuat, Reşat, Murat ve Sedat adlı dört erkek evlâdı vardı. Sultan Mahmut, bir gün, kendisine “Bir oğlun daha olursa ne ad koyarsın” diye sordu. İzzet Molla’nın hemen şu cevabı verdi:

-Allahtan imdat!

*****

Sultan Aziz, bir gün huzurunda hokkabaz oynatıyordu. Âli Paşa da orada hazırdı. Oyundan aldığı neşe ile Hünkâr, Âli Paşaya:

-Paşa, dedi şu kavezeyi (hokkabazın başına giydiği pamuklu külâh) giyer misiniz, bakalım yakışır mı?

Âli Paşa cevap verdi:

Saltanatı Seniye ve Devleti Aliyenizin sadaret makamını işgal eden adam bu rütbe üzerinde oldukça başına hokkabaz kavezesi giyemez.

Sultan Aziz pek fena bozuldu ve :

Aman Paşa! Sen de hiç şakaya gelmezsin! diye işi yatıştırdı.

*****

Zamanında hazik doktorlarından olan Aziz Paşa mektepten diploma alacağı sene imtihanda sorulan:

-Bir hastayı terletmek için ne yaparsın? Sualine :

-Şu ilâcı veririm, cevabını verdi.

Sonra mümeyyizle arasında şunlar cereyan etti:

-Terlemezsen?..

- Bu ilâcı veriri!

-Terlemezsen?..

-Şu yaparım!.

-Terlemezsen?..

-Bunu yaparım!

-Yine terlemezsen?..

-Terlemezse getirir, huzurunuzda imtihan ederim!

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum