Demokrasinin nimetleri
ALİ NAİLİ ERDEM

ALİ NAİLİ ERDEM

Demokrasinin nimetleri

07 Temmuz 2019 - 17:33

Yaşadığımız yüzyıla demokrasinin penceresinden baktığımız da gördüğümüz bireylerin serbest iradeleriyle oy kullanarak siyasi iktidarı oluşturmasıdır. Siyasi iktidarın öncelikle görevi de otoritesi altında yaşayan bütün bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin eksiksiz uygulanmasını hukuki güvence altında sağlamaktır. Bizden sizden ayrımlarına girilemez. Sadece ve yalnızca iktidar partisinden olanlar değil, halk bütünüyle kucaklanır. Bir başka ifadeyle benden olanlar okşanırken benden olmayanlar diye tanımlananlar dövülmez. 

Örnek aldığımız batıda oy hakkı çoğulculuk, vatandaşlık kültürü yani tolerans, ılımlılık, karşılıklı saygı, dürüst hareketlilik, uzlaşma ve devlet otoritesine güven verir. Azınlığın haklarını koruma da demokrasinin alfabesidir. 

Yanılmayı kabul etme gibi, yalnız ben bilirim yerine, o benden daha iyidir diyebilme demokrasinin amentüsüdür. Ben bana yeterim geri kalan ve sairedir anlayışı demokraside yoktur. 

Olamaz da. 

Bütün olumsuzluklarına rağmen demokrasiden vazgeçilmemesini savunuyorum. Şu ana kadar bulunan rejimlerin içinde insanı en doğrusundan değerlendiren rejim olduğuna inanıyorum. Gelecek yılların bütün insanlık alemine demokrasinin nimetlerini dağıtacağını ümit ediyorum. 

Tagorun şiirindeki gibi; 

"Düşüncenin her korkudan azat olduğu bir dünya 

Bir dünya ki insanların hepsi dimdik özgür ve bağımsız 

Dünya duvarlarla bölünmemiş 

Kelimeler gönlün derinliklerinden fışkırmış 

Emek kemale uzatmış ellerini 

Aklın ırmağı alışkanlıkların karanlık çölünde kuruyup gitmemiş." 

Yeni Dünyamız bu olacaktır."

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum