Araştıran, sorgulayan gençler yetiştirelim…
ALİ NAİLİ ERDEM

ALİ NAİLİ ERDEM

Araştıran, sorgulayan gençler yetiştirelim…

20 Ağustos 2017 - 13:00

Batı dünyası eğitimini iki kaide ile götürür, biri akıl diğeri deneydir. Cumhuriyet de ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ nesiller yetiştirmeyi öngörmüştür. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkacağımıza göre, eğitimimizin akla, bilime, teknolojiye ve deneye dayanmalıdır. Yeni müfredat programı hayata hangi tip insanı hazırlıyor. Yaşadığımız cağ bilim çağıdır. Bilim cağına göre yetişmeyen çocuk hayata atıldığı zaman tutunacak dal bulamaz ve ezilir. Biter yok olur. O itibarla Türkiye’nin ihtiyacı, aklı ve bilimi ön plana çıkaran müfredat olmalıdır. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda inkar kabul etmeyecek ağırlıkta Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve görüşler vardır. Bu görüşler diyor ki ‘Cumhuriyet sizden ilmen, fikren fennen sağlıklı ve yüksek karakterli muhafızlar ister’ der. Şimdi böylesine bir Cumhuriyet neslini yetiştirmek istediğin zaman, bunları yerine getirecek fert olmalıdır. Hurafelere inanan bir anlayışın içinde, hayatta geçerli olmayan, abur cuburlarla beyinleri yıkamaya kalkarsanız nesilleri yok edersiniz. Müfredat programı çağın bilim anlayışına uygun olmalıdır. Atatürk’ü sileriz diyorlar, bunu demekle Atatürk’ü silemezsiniz. Tarihe mal olmuş birini silemezsiniz.

Araştıran, sorgulayan insanları yetiştirmektir. Bu itibarla dünya devletleri arasında itibarlı, bilimsel yönü takdire şayan, özgür bir düşünceye sahip, kendi aklı ile düşünen bir nesilleri yetiştirmek bugün hazırlanan müfredat ile mümkün değildir. Yönetici beyinler yetiştirmek istiyorsak dünyanın her yerinde aranan insanlar yetiştirmek istiyorsak bu yapılan müfredatla mümkün değil. O zaman uydu tipi insanlar yönetirsiniz. Fikir üretmeyen zeka pırıltılarından yoksun nesiller yetiştirirsiniz. Akla bilime ve teknolojiye dönük bir eğitimle nesilleri yetiştirmeliyiz.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum