Yargıtay, dövizle işlem yapanlara yönelik emsal bir karar aldı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, dövizle işlem yapanlara ilişkin bir davada verdiği kararda, "Yabancı para cinsinden kambiyo senedi düzenlemeyi ve bu kambiyo senedini takibe koymayı engelleyen bir mevzuat bulunmamaktadır." ifadesini kullandı. Karara göre, borçlu vekili tarafından sunulan senetlerde dolar cinsinden bedel belirlenmesi, ilgili mevzuata aykırı olmayan bir durum olarak değerlendirildi.

GMA Turkey'in Ankara ayağı 13-14 Haziran'da başlıyor GMA Turkey'in Ankara ayağı 13-14 Haziran'da başlıyor

Davada, borçlu vekili tarafından alacaklıya imzalı ve boş olarak teslim edilen senetlerin dolar cinsinden bedel ile doldurulduğu belirtilmişti. İlk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, bu senetlerin geçerli olduğunu ve takibin devam etmesine karar vermişti. Yargıtay da yapılan temyiz başvurusu sonucunda, kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek Bölge Adliye Mahkemesi'nin görüşünü onayladı.