Çok değerli  hocam Prof. Dr. Esfender Korkmaz Hocam’ın bu güzel yazısı benim fikirlerimle  örtüştüğü için yazmak istedim. 

                                   *

Teokrasi , dine dayalı yönetim biçimidir.

Devlet işlerinin dini temellere dayandırıldığı bir sistemdir. Osmanlı da teokrasi vardı.

İran’da teokrasi hakimdir..

Türkiye' de ise teokrasiye karşı direnç var.

Bunun nedeni ise , Türkiye'nin 200 yıldır batı eksenli olması ve batı laikliğini , batı yaşam tarzını görmüş olmasıdır.

Ama bazı rahatsız edici olaylar da yaşanıyor.

Örneğin: Mahir Ünal ; “kültür devrimi olarak cumhuriyet , bizim alfabemizi, dilimizi ve bütün düşüncelerimizi yok etmiştir.” diye konuşmuştur.

III. Selim Nizam-ı Cedid ( yeni düzen) hareketi  başlattı ve yeniçeri isyanı, Kabakçı Mustafa Paşa isyanı patlak verdi. III. Selim öldürüldü. Düşünebiliyor musunuz ? Dünyada İslamın başı olarak bir halife, dine zarar vermekle suçlanıp öldürülüyor.

Eğer İslam şeriat düzeninde olmasaydı, böyle bir tarihi çöküş yaşanmazdı.

Dinin siyasi alanda bir araç olarak kullanılması, aynı zaman da dine de zarar veriyor.

                                *

Kardeşlerim ; Benim tek isteğim; Emanet edilen topraklarımızın muhafazası ve müdafaasıdır. Hiç bir kuvvet bu topraklar üzerinde  operasyon yapamaz. Lakin kişisel egolarınızı ve inançlarınızı Türk milletine  dikta etmeye çalışırsanız, fayda getirmez aksine hem kendinizi hem de Türk halkını mağdur edersiniz...

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın sağlıkla.