Slumpflasyon, hem enflasyonun, hem resesyonun  görüldüğü ekonomik küçülmedir.

Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesindeki sürekli artıştır. Resesyon ise, ekonomide uzun süreli yaşanan durgunluktur.

Arçelik, Siber Saldırı İddialarına Karşı Açıklama Yaptı: Kişisel Verilere Erişimle İlgili Zafiyet Yok Arçelik, Siber Saldırı İddialarına Karşı Açıklama Yaptı: Kişisel Verilere Erişimle İlgili Zafiyet Yok

Ekonomik krizlerin en zoru slumpflasyondur. Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamak gerekmektedir. Ülkenin resesyona ve slumplflasyona girmesi ile birlikte para birimi, döviz karşısında hızla değer kaybeder. Bu da ithalat - ihracat dengesinin bozulmasına neden olur.

Slumpflasyonun olduğu ekonomilerde fabrikalar daha az üretmeye başlar. Bazı iş yerleri kapanır. İstihdam azalır ve işsizlik artar. Bu tür ekonomilerde temel tüketim ürünlerinde çok yüksek oranda fiyat artışı gözlenir. Bu nedenle yönetilmesi en zor kriz slumpflasyondur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ