Son Gün 3 Temmuz

Son Gün 3 Temmuz
İlk turu 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylık başvuruları, 3 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)  seçim takvimine göre, cumhurbaşkanıseçim süreci 29 Haziran Pazar günü başladı. 

 

Cumhurbaşkanı seçimine ait parametreler dün SEÇSİS"ten tanımlandı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandı, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kimlik bilgilerini içeren listeler cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS"e girilmeye başlandı ve listeler düzenlendi.

 

Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM Başkanlığına veya YSK"ya yapılacak başvurular da dün başladı. Bu kapsamda ilk başvuru, CHP ve MHP tarafından yapıldı. Partiler, ortak adayları Ekmeleddin İhsanoğlu"nu, cumhurbaşkanlığına aday gösteren dilekçelerini TBMM Başkanı Cemil Çiçek"e sundu.

 

Cumhurbaşkanı adaylığı için dün başlayan başvurular, 3 Temmuz Perşembe saat 17.00"ye kadar devam edecek. Bu tarihe kadar  YSK ve TBMM"ye başvuruda bulunulabilecek. TBMM Başkanlığına yapılancumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgeler, 4 Temmuz Cuma günü saat 17.00"ye kadar YSK Başkanlığına gönderilecek. 

 

YSK, cumhurbaşkanı adaylık başvurularını 5 Temmuz Cumartesi günü incelemeye başlayacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak. 

 

Geçici listeler 8 Temmuz"da Resmi Gazete"de

 

Cumhurbaşkanı adayları, YSK"ca belirlenen bilgi ve belge eksikliklerini en son 7 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00"ye kadar tamamlayacak. 

 

Eksikliklerin tamamlanmasının ardından cumhurbaşkanı geçici aday listeleri 8 Temmuz Salı günü Resmi Gazete"de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 

 

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar, 10 Temmuz Perşembe günü YSK"ca karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 11 Temmuz Cuma günü Resmi Gazete"de yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. 

 

YSK kararıyla adayların fotoğraflarının da yer alacağı birleşik oy pusulasında Cumhurbaşkanı adaylarının yerlerinin belirlenmesi için YSK"da kura çekimi 14 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. 

 

Listeler 2 Temmuz"da askıda

 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 2 Temmuz Çarşamba saat 08.00"den itibaren güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itirazlar alınmaya başlanacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü de aynı gün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek ve itirazların alınmasına başlanacak. Seçmen listeleri askıya çıktığı gün YSK"nın internet adresinden seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine itirazlar 9 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00"de sona erecek ve listeler askıdan indirilecek. İlan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne itirazlar için de son gün 9 Temmuz Çarşamba olacak. Yurt dışı seçmen kütüğü ilanı da aynı gün sonlandırılacak.

 

Oylarını yazlıkta kullanmak isteyenlerin de listeler askıya çıkmadan 2 Temmuz"a kadar ikametgah adreslerini tatil yaptıkları yere aktarmaları gerekecek.

 

Yurt dışı seçmenlerin randevuları

 

Yurt dışı seçmenler, YSK"nın www.ysk.gov.tr internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye 21 Temmuz Pazartesi Türkiye saati ile 08.00"de başlayacak. 

 

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için 24 Temmuz Perşembe günü YSK"ca kura çekilecek.

 

Yurt dışı seçmenler, oy verecekleri gün ve saat aralığını 25 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 17.00"ye kadar belirleyebilecek. Yurt dışındaki vatandaşların randevu aldığı tarihte oy kullanmaya gitmemesi durumunda bulunduğu ülkede oy kullanması mümkün olmayacak ancak gümrüklerde oy kullanılabilecek. Randevu almayanların 4 gün içindeki hangi gün oy kullanacaklarını sistem otomatik olarak dağıtacak.

 

Gümrük kapılarında oy verme

 

Gümrük kapılarında oy verme işlemine 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü başlanacak. 

 

Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı 31 Temmuz Perşembe günü ayrıca yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanmış olacak. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 3 Ağustos Pazar günü sona erecek.

 

Adayların radyo ve TV"de propaganda konuşması 

 

Adaylar, radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına 3 Ağustos Pazar günü başlayacak. 

 

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması 4 Ağustos Pazartesi günü tamamlanacak.

 

Seçim propaganda ve yasakları

 

Seçim propaganda dönemi 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00"de sona erecek. 10 Ağustos Pazar günü yurt içinde oy verilecek ve seçim yasakları saat 24.00"te sona erecek.

 

İkinci oylamaya ilişkin takvim

 

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçimin ikinci oylaması 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.

 

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunun geçici sonuçlarının ilan edileceği 11 Ağustos Pazartesi, propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar yine bu tarihte saat 17.00"ye kadar yapılacak. Üçüncü maddede yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59"a kadar karara bağlanacak.

 

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna itiraz 12 Ağustos Salı saat 17.00"ye kadar yapılacak. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59"a kadar karara bağlanacak.

 

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK"ya itiraz ise 13 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00"ye kadar yapılabilecek. 

 

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın YSK"ca karara bağlanmasının son günü 14 Ağustos Perşembe olacak.

 

YSK"ca kesin seçim sonuçları, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere 15 Ağustos Cuma gönderilecek. 

 

Gümrük kapılarında ve dış temsilciliklerde oy verme işlemine 17 Ağustos Pazar günü başlanacak.  Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin YüksekSeçim Kuruluna bildirilmesinin son günü de bugün olacak.

 

18 Ağustos Pazartesi, radyo ve televizyonda yayın için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK"ca kura çekilecek.

 

Adayların radyo ve televizyon propaganda konuşmaları 20 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanması bitirilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi bugün sona erecek.

 

 

Seçim propaganda dönemi 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00"de sona erecek. 24 Ağustos Pazar oy verilecek ve seçim yasakları saat 24.00"te sona erecek.

 

İtirazlar

 

25 Ağustos Pazartesi cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına saat 17.00"ye kadar itiraz yapılabilecek. İkinci maddede yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59"a kadar karara bağlanacak.

 

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına 26 Ağustos Salı saat 17.00"ye kadar itiraz yapılabilecek. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itiraz, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59"a kadar karara bağlanacak.

 

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK"ya yapılacak itirazın son günü 27 Ağustos Çarşamba olacak.

 

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, YSK"ca karara bağlanmasının son günü ise 28 Ağustos 2014 Perşembe olacak. 

 

YSK"ca kesin seçim sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.