Bu kadar  ülkemizin ve vatandaşların zorlukları varken, siyasi dengesizlik almış başını gidiyor.

Artık siyasilerin  " teknokrat vekiller " ile yol alması ve böyle bir oluşumun Türkiye de  üretim, ekonomi,  teknoloji, bilim ve  ilim adına fayda getireceğine inanıyorum.

Parti başkanları ve siyasetçiler o kadar büyük hatalar yapıyor ki, anlam vermekte zorlanıyorum.

Kardeşim bu  CHP adında partiyi,  Atatürk neden kurdu.

Ayrıca  diğer parti anlayışlarının,  Türk istikbali ve istiklalini müdafaa ve muhafaza etmek  için , demokrasi için, laik cumhuriyet için emek ve çaba göstermesi  gerekmiyor mu ?

Terör yandaşlarına, teröre ve Türk milletinin birlik ve beraberliğine  nifak sokan kim olursa olsun ,  parti yetki organlarında yer vermemesi ve onları cesaretlendirecek söylemler kullanmaması gerekmektedir.

Rahmetli Peyami Safa , << Ben demokrasiye inanmam. Çünkü demokrasi , iki cahilin oyunu bir âlimin oyundan üstün tutmak demektir. Halbuki, bir âlimin oyu bin cahilin oyundan bile daha üstündür.>> derdi. Demokrasinin en kötü tarafını seçim zamanların da görüyoruz. Özellikle son zamanlarda, dolaplar, çekmeceler açılıp didik didik edilerek, ne kadar kirli çamaşır varsa ortaya dökülmek istenir. Kinler, kıskançlıklar alabildiğine meydan bulur. Yalan söylemek , iftira atmak meşru bir hale gelir.

Dürüst ve namuslu insan , bu kirli deniz karşısında yüzme bilmeyen acemi bir çocuk gibidir. Boğulmak istemiyorsa , ya insaflı bir kaptanın teknesine sığınıp, onun himayesinde karşı sahile ulaşacak, ya da denize girmekten vazgeçip, köşesine çekilecek.

Toplumumuz ---her gün biraz daha -- birbirlerinin gözlerini oymak isteyen , bencil ve acımasız insanlar topluluğu haline geliyor. Kanunların da namuslu insanları her zaman himaye ettiği söylenemez.

Fedakâr ve dürüst insan, şiddeti her gün artan bir baskıyla , değişmeye, başkalaşmaya zorlanıyor. Fedakârlık ve dürüstlük neredeyse toplum dışı bir davranış sayılacak.

Osmanlı'nın küllerinden nur topu gibi TÜRKİYE CUMHURİYETİ  çıkardı  !!!!

SİYASİLER  sizlerden ricamız sadece onun yapamadıkları ve yapmayı hayal ettiği şeyleri yapın yeter.

Sizlerin  yeni buluşlar bulmanızı ve devrim yapmanızı  kimse  beklemiyor. Yeter ki, onun devrimlerinin hatları ve damarları ile uğraşmayın.. Bozmayınız...

Atatürk neden ilkelerine Milliyetçilik olgusunu koydu ?

MİLLİYETÇİLİK , diğer bir deyimle modern anlamıyla aklıselime dayanır. Milliyetçilik böylece rasyonelleşmiştir. Bugünkü milliyetçilik,  kültürlü fert ve milletlerin anlayışıdır.. Bugünkü milliyetçilik, sosyolojik ve psikolojik esaslara dayanır. Kan tahlili ile uğraşmaz, kafa taslarının şekilleri ile ilgilenmez. Rasyonel milliyetçilik kan değil ruh arar , adalet ve ahlak arar.

Bu günkü milliyetçilik Türk milletine bağlılık ruhu  ile evrenseldir. Eşit değerler arar , üstün millet , aşağı millet nazariyesini reddeder.

Milliyetçilik, her şeyden önce insan şahsiyetine ve hürriyetine değer verir.

Artık bu Ülke yönetimine talip oluyorsanız milliyetçi ve laik olun ki , burada yaşayan diğer etnik kökenli kardeşlerimizin huzuru bozulmasın. Rahat ve onurlu yaşasınlar..

Onların rahatını, huzurunu, refah ve müreffeh yaşamını Türk milletinden başka bir millet  dert edinmez...

Bunu hiç kimse aklından çıkarmasın, Türk, Atatürk milliyetçileri  ; komünistlerin isteği  olan  " Kızıl halklarına " ve de  şeriatçı ve ihvan-ı din'in   hedeflediği " ümmetçiliği "  reddeder..( Hz. Muhammet s.a.v) bile hadisinde <<Allah kavimleri ayrı ayrı yarattı ki birbirlerinden ibret alsınlar >>

Sevgi ve Saygılarımla.