Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 27 Nisan 2023 tarihli 32173 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık daire İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık daire

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2018/83, K: 2022/144 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/6, K: 2023/56 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/2/2023 Tarihli ve 2020/24527 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/2923 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27/04/2023 tarihli ve 32173 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ