Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 26 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 26 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete... 26/05/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32202 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 26 Mayıs 2023 tarihli 32202 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)

YÖNETMELİKLER

–– Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği

–– Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik

–– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik

İcradan satılık Mercedes-Benz Vito Base İcradan satılık Mercedes-Benz Vito Base

–– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri