Ekonomik döngüler içinde yer alan resesyonlar, bir ülkenin veya hatta küresel ekonominin durgunluk dönemleridir. Resesyonlar, işsizlik oranının artması, ekonomik büyümenin yavaşlaması, tüketim ve yatırımın azalması gibi ekonomik göstergelerde olumsuz değişikliklerle kendini gösterir

Resesyonun Tanımı ve Belirtileri:

Resesyon, genellikle bir ülkenin veya küresel ekonominin en az iki çeyreklik dönemde (genellikle üst üste) negatif ekonomik büyüme yaşadığı bir durgunluk dönemidir. Negatif büyüme, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) veya milli gelir gibi ekonomik göstergelerdeki daralmayı ifade eder.

GSYİH Daralması:

Bir ülkenin veya ekonominin GSYİH'si negatif büyüme kaydeder ve ekonomik aktivite azalır.

İşsizlik Artışı:

Resesyon döneminde işsizlik oranı genellikle yükselir. Şirketlerin iş gücünü azaltması ve yeni istihdam yaratamaması nedeniyle işsizlik rakamları artar.

Bakanlık duyurdu! Şartları karşılayana 1.250 TL PTT hesabına yatırılacak Bakanlık duyurdu! Şartları karşılayana 1.250 TL PTT hesabına yatırılacak

Tüketim ve Yatırım Azalması:

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde tüketici harcamaları ve işletme yatırımları genellikle azalır. Tüketiciler tasarrufa yönelir ve harcamalarını kısar, işletmeler ise büyüme projelerini erteleyebilir veya durdurabilir.

İhracat ve İthalatta Gerileme:

Resesyonlar genellikle küresel çapta yaşandığından, ihracat ve ithalat rakamlarında düşüş görülebilir. Talep azalması ve ticaret sınırlamaları, dış ticaretin daralmasına neden olabilir.

Resesyonun Etkileri:

Resesyonlar, ekonomi üzerinde bir dizi olumsuz etkiye neden olur

Gelir düşüşü:

Resesyonlar, şirket karlarının azalması ve işsizlik nedeniyle hanehalkı gelirlerinde düşüşe neden olabilir. Bu durum, tüketici harcamalarının azalmasına ve genel ekonomik aktivitenin yavaşlamasına yol açar.

Finansal piyasalarda volatilite:

Resesyonlar, finansal piyasalarda büyük bir dalgalanmaya neden olabilir. Hisse senetleri, tahviller, emtialar ve döviz kurları gibi varlık fiyatlarındaki düşüşler ve oynaklık artabilir. Yatırımcılar riskten kaçınma eğiliminde olabilir ve piyasalarda likidite azalabilir.

İşletmelerin iflas riski:

Ekonomik durgunluk dönemlerinde işletmeler mali zorluklarla karşılaşabilir. Gelirlerdeki düşüş, borçların ödenememesi ve nakit akışının azalması, birçok şirketin iflas riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Gayrimenkul sektöründe durgunluk:

Resesyonlar genellikle gayrimenkul sektöründe de durgunluğa yol açar. Konut talebi azalabilir, emlak fiyatları düşebilir ve inşaat projeleri ertelenebilir. Bu durum, inşaat sektöründeki iş kayıplarına ve konut piyasasındaki durgunluğa neden olabilir.

Resesyonda piyasalar ne olur?

Resesyonda piyasalar genellikle belirsizlik ve volatilite ile karakterizedir.

Hisse Senedi Piyasaları:

Resesyonlar genellikle hisse senedi piyasalarında düşüşlere neden olur. İşletmelerin karlılığı azalır, hisse senedi fiyatları düşer ve yatırımcılar riskten kaçınır. Piyasada satış baskısı artabilir ve endeksler düşüş eğilimi gösterebilir.

Tahvil Piyasaları:

Resesyon dönemlerinde, yatırımcılar güvenli liman olarak kabul edilen devlet tahvillerine yönelebilir. Bu durumda, devlet tahvili faiz oranları düşerken, riskli şirket tahvillerinin faiz oranları yükselir. Tahvil piyasalarında likidite azalabilir ve tahvil fiyatları dalgalanabilir.

Döviz Piyasaları:

Resesyonlar küresel çapta yaşandığında, döviz piyasalarında belirsizlik ve oynaklık artabilir. Güvenli liman olarak kabul edilen para birimlerine talep artabilir ve bu para birimlerinin değeri yükselirken, riskli ve ekonomik olarak zayıf olan para birimleri değer kaybedebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ