Ertan Yıldız
Ertan Yıldız
Yazarın Makaleleri
Arayış
Türkiye her geçen gün yaşadığı deneyimlerle ve yanılmalarla mutluluk arayışını sürdürmektedir. Mutluluk hedefi belirli bir süre ve noktada sabit kalmadığından, çağdaş uygarlık hedefi ise soyut ve gittikçe genişleyen bir kavram olduğundan...
Uzun Yüzyıl (II)
On  dokuzuncu yüzyılda yapılan yenileşmelerin  tesirlerinin günümüze kadar uzanması da yüzyılın uzun olarak adlandırılmasında önemli bir sebeptir. Bunu devletin kuvvetlendirilmesi ve merkezileşme hamlesinde de görüyoruz.  Tanzimat Fermanı‟nın...
Uzun Yüzyıl (I)
Osmanlı Devleti'nin son asrını oluşturan on dokuzuncu yüzyıl, hem dünya ülkeleri hem de Osmanlı Devleti için tam bir değişim yüzyılıdır. Bu asırda siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik, kısaca hayatın her alanında köklü değişimler,...
Cumhuriyet
Mustafa Kemal Trakya-Paşaeli Derneğinin sorumlularıyla Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatmadan önce görüşmüştü. Dernek, Osmanlı Devletinin yok olmasını çok kuvvetli bir olasılık görüyordu. Osmanlı vatanının bölünmesi tehlikesi...
Savaş (II)
Germen kralı burglarla savaşa yeni bir boyut getirdi. Otuz kilometreden daha uzak olmayan bu kale düzeni ile hiçbir birlik gece açık arazide düşmana yem olmayacak, burglar tehlike altında birbirine daha hızlı destek sağlayabilecekti. Burglar toprak...
Savaş (I)
Ekonominin soğuk gerçekleri olabilir ama savaşın gerçekleri asla soğuk değildir, cehennem ateşi ile yanıp tutuşur. Savaşanlar tarafından bu cehennem görüldüğünde çoğu savaşan için şan ve şeref boş bir laf olarak kalır. Savaş garip...
Hanımefendi (II)
Mevhibe Hanım oğlu Ömer doğunca yeniden evlat mutluluğunu yaşamıştı. Başbakan İsmet, yoğun çalışmaları sebebiyle doğumda bulunamamış, Mevhibe Hanım bu duruma çok üzülmüştü. Baba oğlunu ancak kırk günlükken görebildi. Latife...
Hanımefendi (I)
Bir Çankaya Hanımefendisi.. Geleneksel değerleri modern bir hayatla birleştirmiş, ülkenin kurtuluşuna, Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş bir kadın.. 12 yıl Cumhurbaşkanlığı, 17 yıl Başbakanlık yapmış İsmet İnönü'nün güzel,...
Esnaf
Üretim ve üretilenin sunulması ne kadar kadim ise el emeğinin tasnifinden ortaya çıkan esnaf kurumu da o kadar eskidir. Esnaf teşkilatı, Osmanlı döneminde askerî şahıslar dışındaki bütün şehirli sanatkar nüfusu bünyesinde örgütlenmiş...
Yağma (II)
1955 yılında Kıbrıs'taki Rumların terör eylemleri, Türk kamuoyunu Kıbrıs konusuna iyice duyarlı hale getirmiştir. Bu çerçevede Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından organize edilen basın, gençlik ve üniversite temsilcilerinin...
Yağma (I)
'Herkes kendi payını alır Bu yağmada, Rüzgar sesimizi, Güneş gölgemizi... Ve aklımız gerilir kalır Yıldızların ağında” diyor Ahmet Hamdi Tanpınar Son Yağma şiirinde.   Eski Türklerde yağma sofraları davet sahibinin cömertliğini,...
Burjuvazi
Avrupa'nın gelişmesi girişimci, mücadeleci, pervasız kişilerin meydana getirdikleri paralı bir sınıfın burjuvazinin iticiliği ile gerçekleşmiştir. Bu sınıfın oluşması ekonomik şartların yanı sıra bir kültür ortamını, alışkanlıkları,...
Mutlu Azınlık
Hayat standartları mevcut ülke şartlarına göre çok daha yüksek olan insanları tanımlarken kullandığımız bir terimdir mutlu azınlık. Her devrin iktidarı ve ideolojisinin kendine yakın bulup koruyup kolladığı bu kesim bulundukları konum...
Kıyafet
İnsanlar, kıyafetleri her zaman farklı olduklarını gösteren bir araç olarak kullanmışlardır. Belirli bir kıyafeti giyen kişi, bu yolla belirli bir topluluğa ait olduğunu ya da tam tersine bu konuda konulan kurallara uymayı reddederek o topluluğa...
Müttefik (II)
Birinci Dünya Savaşı esnasında Amerika'nın Almanya'ya savaş ilan etmesiyle gerginleşen ve birbirlerine savaş ilan etmemiş olsalar da 1917 baharında kesilen Türk-Amerikan ilişkileri Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası tekrar canlanmaya...
Müttefik (I)
Amerika ile Osmanlı Devleti arasında ilişkilerin başlaması on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğine denk gelmektedir. İngiliz sömürüsüne son vererek bağımsızlığını kazanan ABD, Osmanlı İmparatorluğu'na göre hem yüzölçümü, hem...
Bektaşi
Türklerin İslamiyet ile ilk karşılaşmaları Abbasi halifeliği zamanındadır. Abbasiler İslamiyetin ôğretilmesi için din görevlilerinden oluşan bir heyeti Türklerin bulunduğu yaşam alanlarına  gönderiyordu. Ayrıca ticaret yapan Araplar...
Toprak
Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'nın Ortaçağ sistemindeki gibi bir feodalite ve derebeylik düzeni mevcut değildir Bu yüzden toprak asaletine dayanan sınıflar şeklinde bir aristokrasi hiçbir zaman meydana gelmedi.  Ancak Osmanlı hakimiyetinin...
Parti
Türk erkeklerinin askerliğe düşkünlüklerini vurgulamak için geliştirilmiş sloganlar vardır. Her Türk asker doğar;  O şimdi asker;  En büyük asker bizim asker;  Vatan sana canım feda, bu sloganlardan ilk akla gelenlerdir. Ancak askerin toplum...
Polis
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunulması önem arz etmektedir. Adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunacak her...
İçişleri
Türkiye bugünkü yapılanmasına  toplumsal hafızada derin izler bırakan, bedeli ağır ödenmiş çok büyük sıkıntılarla gelmiştir. Geleneksel toplumu modern topluma dönüştürmeyi en ileri ve iyi derecede başarmak  zorunda olan kurumlardan...
Seçim
İnsanlar dünyayı olduğu gibi görmezler, yalnızca olmasını istedikleri gibi görürler. Yani insanlar dünyayı yerleşik inanç, fikir ve varsayımlarının yer aldığı bir örtünün ardından görürler. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak herkes,...
Harbiye (II)
II. Abdulhamid zamanında hem öğretim kadrosu genişletilmiş hem de derslerde askeri uzmanlaşmaya odaklanılmıştır. Orduyu Prusya sistemine göre düzenlemek için getirilen Alman subaylarından Baron Von der Goltz (Goltz Paşa) Harbiye'nin başına...
Harbiye (I)
Sürekli büyüyen bir orduda giderek artan subay ihtiyacının karşılanması, aynı zamanda orduyu Avrupa savaş sanatı ve askeri teknolojisi standartlarında yönetebilecek subaylara duyulan ihtiyaç, Harbiye'nin -Harp Okulunun- kurulmasındaki...