MUAMMER OYTAN
MUAMMER OYTAN
Yazarın Makaleleri
HÛD SURESİNİN FAZİLETİ
Bu Sûrede ağırlıklı olarak Allah'ın varlığı, birliği, O'nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına...
KUR’AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR
 Kur'an, Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen, son ilâhî Kitap'tır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden ayıran Furkan'dır. Ruha ve bedene şifa, ahlâkî hastalıkları tedavi eden devadır;...
İNSANA, ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI
Beybazıd-ı Bestami Hazretleri, Mekke'ye hacca gider; Kâbe-i Muazzama'yı tavaf eder, Hac farizesini tamamlar; Kâbe'nin duvarına dayanmış dua etmekte iken, elinde bir çok yular ile bekleyen bir kişiyi görür. Bunun şeytan olduğunu ...
MELEKLER İYİ İNSANIN DOSTUDUR
Mevlâna Hazretleri, bazı insanlara meleklerin özendiğini, bazılarına da şeytanın bakıp bakıp da iyi ki insan olmadığına şükrettiğini söyler. Meleklerin, özendikleri mü'minlere olan düşkünlüğü o derecededir ki, onların birisinin...
ŞİRK (ALLAH'A ORTAK KOŞMAK )
Tevhid ilkesinin ve tek Allah'a inanmanın tersi-zıddı da Allah'a şirk, ortak  koşmaktır. Şirk, Allah'ın yanında, O'na denk olan başka ilâhlar olduğuna inanmaktır. Bu inanış İslâm dinine tamamen aykırıdır, dinden çıkmaktır;...
ÂYET-EL KÜRSÎ'NİN FAZİLETİ
Ayet-el Kürsî, İhlâs Suresi gibi, Kur'an'ın kalbi sayılan, son derecede önemli ve büyük bir ayettir. Bakara Suresinin 255.ci  ayeti olan Ayet-el Kürsî hakkında, Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:  "" Ayet-el Kürsî, o...
İSLAMDA VAFTİZ YOKTUR
Hristiyanlıkta, yeni doğan çocuk için, ilk günahın neden olduğu manevî kirlenmişliğin silinmesi için ve Hz. İsa'nın Kilisesine girmenin hukuksal ve kutsal göstergesi olarak 'vaftiz” denilen ve su serpmek veya suya batırmak suretiyle...
KUR'AN-I KERİMİN İNCİLLERDEN FARKI
Kur'an'ı Kerim, hiç değiştirilmeden orijinal hali ile günümüze kadar ulaşmıştır. Oysa Hristiyanlığın kutsal kitapları olan Matta İncili, Markos İncili, Luka İncili, Yuhanna İncili adındaki 4 incil, Hz. İsa' nın ölümünden...
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ
Yüce Rabbimiz, Ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'İlâhınız bir tek olan Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmandır, Rahîmdir.”(Bakara, 2/163) Hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s.): 'Kim samimiyetle Allah'tan...
LÂ İLÂHE İLLALLAH DEMENİN FAZİLETİ
Taberânî, el-Evsat adlı eserinde Zeyd b. Arkam'dan şöyle rivayet etmektedir: 'Hz. Peygamber (s.a.s.) 'Kim ihlâslı şekilde lâ ilâhe illallâh derse cennete girecektir!” dedi. 'İhlâslı demekten kasıt nedir Yâ Resunlallah?”...
HIRS VE HASET
İslam'da kötü ahlâkın belirtilerinin başında hırs ve haset gelir. Kalbin önemli hastalıklarından biri olan hasetlik, bir kimsenin elindeki nimetlerin yok olmasını istemektir. Başkalarının malında gözü kalmak, başkalarını kıskanmak,...
İMAN ETMEK
İman; Ehl-i sünnet alimlerine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Allah'tan getirdiği ve ' Zaruret-i Diniyye”  olarak bilinen hükümleri, kesin olarak kalp ile tasdik, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile, bunların gerçek...
SADAKA-İ CARİYE
Cenab-ı Allah'ın biz insanlar için yarattığı nimetleri saymak mümkün değildir. Bu eşşiz ve sayısız nimetleri O'nun rızası doğrultusunda kullanmak; nankörlük etmemek, ısraf etmemek ve muhtaç olanlarla paylaşmak mümin olmanın...
ŞİRK GÜNAHI
Tevhid ilkesinin ve tek Allah'a inanmanın tersi-zıddı da Allah'a şirk koşmaktır. Şirk, Allah'ın yanında, O'na denk olan başka ilâhlar olduğuna inanmaktır. Bu inanış İslâm dinine tamamen aykırıdır, dinden çıkmaktır;...
ALLAH'IN SEVMEDİĞİ KULLARI KİMLERDİR?
Geçen hafta Cuma sohbetimizde Kur'anı Kerim'e göre Allah'ın sevdiği kulların kimler olduğunu açıklamıştık. Bu haftaki Cuma sohbetimizde de yine tabii Kur'an ayetlerine göre Rabbimizin sevmediği kulların kimler olduğunu...
ALLAH'IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR?
Cenab-ı Allah, Kur'anı Kerim'de, tutum ve davranışlarıyla, hareketleriyle, kendisine karşı fiil ve işlemleriyle sevdiği ve sevmediği kullarını belirtmiştir. Sevdiği kullar şunlardır: 1-Allah, sabredenleri sever(Âl-i İmrân,3/146):...
SELAM VERMENİN FAZİLETİ
Cenab-ı Allah, Nisâ suresinin 86. Ayetinde: 'Size selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya misliyle karşılık verin. Şüphesiz ki Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.” buyurmaktadır. Peygamber'imiz(s.a.s.) ise: 'İman...
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ
Yüce Rabbimiz, âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'İlâhınız bir tek olan Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmandır, Rahîmdir.”(Bakara, 2/163) Hadis-i şerifte ise Peygamberimiz(s.a.s.): 'Kim samimiyetle Allah'tan...
"İNŞALLAH!" DEMENİN ÖNEMİ ve FAZİLETİ
İnsanın geleceğe dair düşüncelerini, tasavvurlarını, niyetlerini anlatırken daima İnşallah! demesi gerekir: Cenâb-ı Allah, bu konuda son derecede çarpıcı ve etkili bir şekilde ikazını ve tenbihatını şu ayetlerde yapmaktadır:  'Hiçbir...
BESMELENİN FAZİLETLERİ
Muhterem okuyucularım, Ceneb-ı Allah'ın izni keremiyle 2018 yılı içinde mevcut olan mübarek Cuma günleri için yazacağımız sohbet yazılarıyla da beraber olacağız inşallah. Bu senenin yazılarıma besmele ile başlamak ve bu vesile ile...
BEYAZIT-I BESTAMİ İLE ŞEYTAN'IN KONUŞMASI
Beyazıt-ı Bestami Hz. Mekke'ye Hacca gitmiştir. Kabe-i Muazzamayı tavaf etmiş; Hac farizesini yerine getirmiş; Kabe'nin duvarına dayanmış dua etmektedir. Birden elinde onlarca yular olan birisini görmüş; bunun iblis olduğunu anlamıştır....
HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZİN, İŞCİYİ TAKDİR ETMESİ
Sahabeden bir işçi Hz. Peygamber Efendimizi ziyarete gelmiş, nasırlı elleriyle tutup incitmekten çekinerek mübarek ellerine sarılır; fakat mübarek ellerini tutarken nasırlı ellerinin inciteceğini düşünerek içi ezilir, üzülür, mahcup olur...
KADIN HAKKINDA İSLAMDAN ÖNCEKİ ANLAYIŞ
Müşriklerden birisi, Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber Efendimize gelip ağlayarak şu olayı anlatır: Yâ Resulallah, İslamdan önce bizler toplum olarak kız çocuğa hiçbir değer vermezdik. Kız çocuğu doğan baba toplumda hakir görülür,...
CENNETE FİDAN DİKMEK
Ebu Eyyûb el-Ensarî şöyle anlatmaktadır: 'Hz. Peygamber, İsrâ gecesi Hz. İbrahim'in yanına gittiğinde Hz. İbrahim, ‘Yanındaki kim ey Cibril ?'dedi. Hz. Cebril de: ‘Bu Muhammed'dir 'dedi. Hz. İbrahim(a.s.) de, ‘Ey...