ALİ NAİLİ ERDEM
ALİ NAİLİ ERDEM
Yazarın Makaleleri
Mevlâna okyanusundan bir damla (1)
On birinci yüz yılın ortalarında yeni bir yurt bulmak için Orta Asya'dan Anadolu'ya akanlar Türkistan dan geçerken Ahmet Yesevi adlı gönül erinin hikmet dolu sözlerini de beraberlerinde götürüyorlardı  "Sünnet imiş, kafir olsa,...
Kuran ve Nutuk (2)
Bizler için en önemli şeylerden biri TÜRK olmaktır. Maddiyatta ve maneviyatta "en hakiki mürşit ilimdir" gerçeğini Atatürk'ten öğrenirken "Rabbim ilmimi arttır" yakarışını Taha suresinde oku ver ve Kuran'da 854 yerde geçen ilim...
Kuran ve Nutuk (1)
Kuran'la, nutuk evimizde yan yana dururlardı. Babam cuma geceleri Kuran okur, bizler huşu içinde dinlerdik. Ailem Yunanın Midilli adasını işgal etmesi üzerine Türkiye'ye gelmişlerdi. Üç defa yağmalanmışlar otları ocakları kalmadığı...
KURAN "İKRA" OKU
Toplum olarak okumayı sevmiyoruz. Yazılı kültürlü başımız hoş değil. Sözlü kültürü seviyoruz. Kısacası okuma özürlü toplumuz. Bulgaristan'ın nüfusu bizim dokuzda birim kadar olduğu halde 7500 kütüphanesi var. Bizim ise 1500...
İNSAN OLMA ÖLÇÜSÜ
Ahlaki üniversalizm AHLAK EVRENSELDİR temasını işlemiştir.  Konfüçyüs "Sana yapılmasını istemediğini sende başkasına yapma "diyor.  Hazreti Peygamber "BİZ AHLAKI TAMAMLAMAGA GELDİK" buyuruyor.  Bilinen bir gerçektir ki ahlaki çöküşün...
YAŞAM KALİTEMİZ
Kuran özüyle ahlak ve fazilettir. Vicdansa bir anlamda Tanrının oturduğu yerdir. Kültürümüz tarih içinde haram paralı zenginin yerini helal paralının önüne koymamıştır. Ne yazık ki 1980 darbesi sonrası yaşananlar bizleri dünya sıralamasında...
AHLAK (3)
Bilinen o ki ahlak inci gibidir ve çamura bulansa da yine incidir. Ahlaksızlık ise toz gibidir. Göklere yükselse de yine tozdur. Şimdi bizler ölü hayvan etlerini satanları, siyah boya ile zeytini boyayanları şartların hiç birine uymadan ve her...
AHLAK (2)
Oysa bizler ahlak tarihinin çocuklarıyız. Cumhuriyetimizin başlangıcından itibaren uzun bir süre ahlaklı yaşamak bizler için vazgeçilmez bir yaşam olmuştur. Nitekim Atatürk bir konuşmasında "Hayır efendiler, çok namuskar olunmalıdır. ...
AHLAK (1)
Yeni bir çağdayız, Yeni bir bin yıl.  Bu çağ geçmiş çağlardan farklı olarak müthiş bir bilgi birikimine sahip, buluşlar birbirini kovalıyor.  Teknolojinin ürettikleri aynı anda eskiyor, yenileri üretiliyor.  Teknolojinin bu baş döndüren...
EKONOMİK KALKINMA
İnönü, 1949 da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye için bir kalınma modeli belirleyecek bir rapor istemişti. Bu rapor Amerikalı James M. Barker raporudur. Bu rapora  göre Türkiye bir tarım ülkesi olarak benimseniyor sanayi olarak...
İRTİCA
İrtica bazı şahısların ve çevrelerin tek malzemesi olan bu konu devamlı olarak ısıtılıp önümüze konmaktadır. Konunun doğru bir açıklaması Lozan görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde yorumuyla mümkündür.  Lozan da Türk heyetinden...
LAİKLİK
Yazımın bu bölümün de sizlere anlatacağım. Laiklik DİNİN YERİNİ TAYİNDİR. İsmet İnönü, "Ben laik bir devletin Cumhurbaşkanıyım camiye girip namaz kılmam Laikliğe aykırıdır" derken Celal Bayar "Evet biz Müslümanız ve Müslüman...
İSLAM DİNİMİZ
Cumhuriyetle birlikte Kur'an-ı Kerim'in inanç ve ibadete ait olan hükümlerinin aynen uygulanmasına, muamelata ait olan hükümlerinin devletin kapısından girmesinin uygun olmadığına karar verdiler. Cumhuriyetin ilanı ile İslam'la...
LOZAN
Yeni kurulan devletimizin modeli Lozan da tespit edilmiş olup bu model BATI TİPİ DEVLETTİR. Devletimizin modeli budur. Ancak bu kopya bir devlet olmayacaktır. Nitekim Atatürk kurulacak olan yeni Türk Devletinden söz ederken 'Kuracağımız devlet,...
BİLİM, BİLİM, BİLİM
Değerli Okurlar, Batı uygarlığının temelinde Roma hukuku, Hıristiyanlığın insan sevgisi ve eski Yunan'ın zekâ disiplini vardır ve bunlar bilimsel düşünceyi öne çıkarmıştır. BİLİM… BİLİM…BİLİM… Bilim rütbelerin en yükseğidir....
DEMOKRASİ
Biraz da DEMOKRASİMİZE bakmak istiyorum; Taze körpe ve henüz gelenekleri ve kurumları teşekkül etmemiş bir demokrasimiz var. Tabandan tavana doğru yol takip eden demokrasi bir halk hareketi olup burjuvanın sanayileşmeye başlaması ile kentleşme...
YALAN
Bizler ulus olarak Batı uygarlığının iyi yönleri kadar kötü yönlerini aldık. Bugünde yaşadığımız sıkıntıların temelinde bu aldığımız yanlışlıklar vardır. Batılılaşma mücadelemizde aldıklarımızı kendi özelliklerimizle yoğuramadık....
CUMHURİYET VE MADDİ DURUM
O yılların ‘'Maddi'' tablosuna bakmak istiyorum.  Bizler milli gelirimizin ne olduğunu ancak 1927 yılında öğreniyoruz. Cumhuriyetin ilanından 1927 yılına kadar geçen süredeki milli gelirimizi bilmiyoruz.  1927 de gayri safi...
KURTULUŞ
Benim için bir tek şey vardır. 'YA ÖLÜM YA İSTİKLAL" "Bu davada tek kalabilirim Alırım elime mavzerimi...  Çıkarım Elma dağına ... Tek kurşunum kalıncaya kadar düşmanın karşısında bir adım geriye atmadan vuruşurum" ... Öyle...
Nereden Nereye?
12 Eylül darbesi bir giyotin gibi üzerimize inmişti. 27 Mayıs 1960 darbesi de aynısıydı. Demokrasinin içindeydik güya seçimle elenenler seçimle gidecekti. Olmadı Savcılar darbeyi yapanları alkışladılar, Üniversiteler darbenin meşruluğunu...
Adalet
Çağdaşlaşma insana verilen değerle ölçülür, Yirminci yüzyılın sevgi, hoşgörü ve huzur yılı olmasını diledik, olmadı. Bir süreden beridir etiğin, hukukun, siyasetin ve finans dünyasının kirlendiğine tanıklık ediyoruz. Şiddet, fanatizm,...
Hoş görü (3)
Hoşgörüsüzlük kişinin insan olarak değerinin ret edilmesi demektir ve eğer bir yerde şiddet varsa orada hoşgörü yok demektir. Bir bilinen gerçektir ki hoşgörü, iyilik, güzellik, dayanıklılık kulvarlarında yürür ve sabrın bahçelerinde...
Hoş görü (2)
Açıkça görülmektedir ki hoşgörü her ülkenin insanı için gerekledir. Şimdi bizler küresel bir dünyada yaşayanlar olarak bu farklılıkların barış içinde varlıklarını sürdürebilmelerinin ancak hoşgörüyle mümkün olabileceğini kabul...
Hoş görü (1)
Biz evreni sevgiyle yarattık diyor Tanrı.  Ne var ki ne düşmanlıklar bitiyor ne savaşlar ... İnsan elinden ölümler ise azalmıyor.  Aşk gibi, sevda gibi, merhamet, şefkat, vefa ve dostluk gibi kavramlar modası geçmiş sözcüklere dönüştü. ...