ALİ NAİLİ ERDEM
ALİ NAİLİ ERDEM
Yazarın Makaleleri
BALKAN BOZGUNU (6)
Bazı her zaman çok ileri görüşlü ve makul olmadı. Yunanistan'ın cesaretine hayran olarak Osmanlılara haksızlık ettik. Dünya ile birlikte kendimizi de kandırdık. Biz Avrupa'daki Müslüman egemenliğini Hıristiyan uygarlığının...
BALKAN BOZGUNU (5)
Az okuyan ve hemen hemen hiç yazmayan bir toplumuz araştırmadan da hoşlanmıyoruz. Yabancıların bizler hakkında yazdıkları yalan yanlış şeyleri okur sesimizi çıkarmayız. İstanbul ikiye ayrılmış. Her yanda Hıristiyan, Frenk semtleri, bir...
BALKAN BOZGUNU (4)
Savaşın ze zaferin heyecanı sona erdiğinde binlerce ailenin acılar içinde kıvrandığı görülür. Girit'ten binlerce aile İzmir ve İstanbul'a sığınmıştır. Açtılar, susuzdular, bir lokma ekmeğe muhtacılar ama ne yıkıldılar...
BALKAN BOZGUNU (3)
Prof. Necati Birinci 'Edebiyat Üzerine İncelemeler” adlı kitabında: 1877-1878 Türk-Rus savaşı sonrasında imzalanan Berlin anlaşması ile Yunan sınırımız üzerinde bir düzenleme yapar. Bunu az bulan Yunan 100.000 kişilik bir Yunan gönüllü...
BALKAN BOZGUNU (2)
Bozgunla gelenler yokluk ve yoksulluğun en acımasız halini yaşamalarına karşı minnetsiz kişilerdi. Hiçbir yalakalığa uşaklık etmemişler ve şikayetçi olmamışlardır. Bizimle aynı sokakta oturan amcamın dip komşusu Üsküplüydü. 'Ben...
BALKAN BOZGUNU (1)
Bu facialar ve işkenceler labirentinin benim yaşamımda fevkalade önemli bir yeri vardır. Bozgunu, bozgun öncesini ve sonrasını satır başlarıyla sizlere sunacağım. Yazım yaşadıklarımdan, dinlediklerimden ve okuduklarımdan bir demettir. Bu...
Mevlâna okyanusundan bir damla (8)
Mevlâna'nın deyişiyle "Hak; halkı gizli güzelliğini görecek göz, hayran olacak gönül olsun diye halk etmiştir.  "Her istediğini kendinde ara, çünkü sen her şeysin" diyen, Mevlana'nın mısraları asırlar sonra büyük şair...
Mevlâna okyanusundan bir damla (7)
Ülkemizin herhangi bir köşesinde  bir çocuk ölüyorsa o çocuğun ölümünden hepimiz ayrı ayrı pay sahibi ve sorumluyuz. Bir yerde ölen de, güldüren de, yok olanda, yok edilende hep biziz. Çünkü her insanın varlığı yaradılışının...
Mevlâna okyanusundan bir damla (6)
Dünün bu muhteşem duyarlılığı karşısında bugünün özle ilgilenmek varken öz olmayana itibar etmenin ve onu öne çıkararak özü unutturma yanlışlığının toplumumuzu nasıl bir kaosa getirdiğini düşünmemek ve üzülmemek mümkün değildir. ...
Mevlâna okyanusundan bir damla (5)
Bir can var canında o canı ara Beden dağındaki gizli mücevheri ara  Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara  Ama dışarıda değil aradığını kendinde ara"  Bu dörtlüğünde de görülmektedir ki bedenle ilgisi yok. ...
Mevlâna okyanusundan bir damla (4)
Dünlerin bu yüce sevgisinin bugünlerin dünyasında kuru bir dere yatağına döndüğünü görmenin acısı düşünen ve hissedenler de çok derindir ve ahlak tarihinin çocukları diye tanımlanan toplumumuzun ahlak ve hukuk dışı bir ortamda yaşamayı...
Mevlâna okyanusundan bir damla (3)
Söz buraya gelmişken onun şiir dünyasında birlikte bakalım.  "Fihi - mâ fih" adlı eserinde "Horasanda yaşasaydım orada şiir yazmak ve söylemek ayıp olduğu için sadece vaaz vererek fikirlerimi söyleyecektim. Ama Anadolu insanının ve...
Mevlâna okyanusundan bir damla (2)
İNSAN EDEPTİR ve "Unutmayalım ki Evrenden süzülüp gelen her insan evrenin ruhuna sahiptir. Dünya mutlak varlığın yansıması olup onun bütün güzelliklerini taşımaktadır" buyuruyor. Hazreti Pir taassubun hiçbir şekline yakınlık duymamış...
Mevlâna okyanusundan bir damla (1)
On birinci yüz yılın ortalarında yeni bir yurt bulmak için Orta Asya'dan Anadolu'ya akanlar Türkistan dan geçerken Ahmet Yesevi adlı gönül erinin hikmet dolu sözlerini de beraberlerinde götürüyorlardı  "Sünnet imiş, kafir olsa,...
Kuran ve Nutuk (2)
Bizler için en önemli şeylerden biri TÜRK olmaktır. Maddiyatta ve maneviyatta "en hakiki mürşit ilimdir" gerçeğini Atatürk'ten öğrenirken "Rabbim ilmimi arttır" yakarışını Taha suresinde oku ver ve Kuran'da 854 yerde geçen ilim...
Kuran ve Nutuk (1)
Kuran'la, nutuk evimizde yan yana dururlardı. Babam cuma geceleri Kuran okur, bizler huşu içinde dinlerdik. Ailem Yunanın Midilli adasını işgal etmesi üzerine Türkiye'ye gelmişlerdi. Üç defa yağmalanmışlar otları ocakları kalmadığı...
KURAN "İKRA" OKU
Toplum olarak okumayı sevmiyoruz. Yazılı kültürlü başımız hoş değil. Sözlü kültürü seviyoruz. Kısacası okuma özürlü toplumuz. Bulgaristan'ın nüfusu bizim dokuzda birim kadar olduğu halde 7500 kütüphanesi var. Bizim ise 1500...
İNSAN OLMA ÖLÇÜSÜ
Ahlaki üniversalizm AHLAK EVRENSELDİR temasını işlemiştir.  Konfüçyüs "Sana yapılmasını istemediğini sende başkasına yapma "diyor.  Hazreti Peygamber "BİZ AHLAKI TAMAMLAMAGA GELDİK" buyuruyor.  Bilinen bir gerçektir ki ahlaki çöküşün...
YAŞAM KALİTEMİZ
Kuran özüyle ahlak ve fazilettir. Vicdansa bir anlamda Tanrının oturduğu yerdir. Kültürümüz tarih içinde haram paralı zenginin yerini helal paralının önüne koymamıştır. Ne yazık ki 1980 darbesi sonrası yaşananlar bizleri dünya sıralamasında...
AHLAK (3)
Bilinen o ki ahlak inci gibidir ve çamura bulansa da yine incidir. Ahlaksızlık ise toz gibidir. Göklere yükselse de yine tozdur. Şimdi bizler ölü hayvan etlerini satanları, siyah boya ile zeytini boyayanları şartların hiç birine uymadan ve her...
AHLAK (2)
Oysa bizler ahlak tarihinin çocuklarıyız. Cumhuriyetimizin başlangıcından itibaren uzun bir süre ahlaklı yaşamak bizler için vazgeçilmez bir yaşam olmuştur. Nitekim Atatürk bir konuşmasında "Hayır efendiler, çok namuskar olunmalıdır. ...
AHLAK (1)
Yeni bir çağdayız, Yeni bir bin yıl.  Bu çağ geçmiş çağlardan farklı olarak müthiş bir bilgi birikimine sahip, buluşlar birbirini kovalıyor.  Teknolojinin ürettikleri aynı anda eskiyor, yenileri üretiliyor.  Teknolojinin bu baş döndüren...
EKONOMİK KALKINMA
İnönü, 1949 da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye için bir kalınma modeli belirleyecek bir rapor istemişti. Bu rapor Amerikalı James M. Barker raporudur. Bu rapora  göre Türkiye bir tarım ülkesi olarak benimseniyor sanayi olarak...
İRTİCA
İrtica bazı şahısların ve çevrelerin tek malzemesi olan bu konu devamlı olarak ısıtılıp önümüze konmaktadır. Konunun doğru bir açıklaması Lozan görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde yorumuyla mümkündür.  Lozan da Türk heyetinden...