Yani; Helal rızık peşinde koşmayanlar,

Amasız bir adalete iman edip bu adaleti yaşamlarında diri kılmayanlar,

Her ne iş yapıyor olursa olsun işinin hakkını eda etmeyenler,

Kaderi kaderi ile kesişenlerin gözünde yaş, yüreğinde ateş olanlar,

İnsanların üzerine basıp yükselmeye çalışanlar,

Allah'a kul olmaya gelmişken, dünyaya kul olanlar;

İdris libaslı iblisler,

İnsanların emek, duygu ve zamanlarını sömürenler,

Samimiyet cellatları,

İtibar katilleri,

Lat (güç), Uzza (otorite) , Menat (para) ve Hubel (ego) putlarına tazim edenler,

Komşusu açken tıka basa doyanlar,

Yanındaki işçisi 20 yıldır kirada iken ve asgari ücretle geçiniyorken villalarda saray yavrusu evlerde oturanlar,

Dili ile hali birbirini yalanlayanlar,

Ağız dolusu Allah dediği halde dedikodu, gıybet ve iftiranın dibine vuranlar,

Rabbin kelamını ve kutsalları kazanç kapısı haline getiren din bezirganları,

Sokaklarda bu kadar aç, perişan ve yoksul varken defalarca kez hac ve umre yapanlar,

Cennetperest algı ile iyilik yapan abdestli kapitalistler,

Yalan, üçkağıt, hile ve hurdayı yaşam tarzı haline getirenler

(Artırın artirabildiğiniz kadar)

Zira biz kâfir kavramını anlam haritalarimizda her ne kadar gayri müslim olarak okusak ve kodlasak da kâfir kavramı "gerçeği örten" demektir.

Dinî salt namaz, oruç ve hacc olarak gösteren bezirganlara ilanen duyurulur...

Asıl sorumlu(lar) kim?

Hayır hayır! Emin olun ki sadece müteahhitler sorumlu değil bu felakette.

Dolayısıyla kimse kendi vicdanını müteahhitlerin kusur, ihmal, yanlış ve ihanetleri üzerinden temize çıkarıp kendini aziz ilan etmesin!

Belediye başkanları,

İnşaat Mühendisleri

Jeoloji mühendisleri,

Mimarlar,

En alt kademeden en üst kademeye onay makamları,

Ahlâkî zekâyı besleyen vicdan eğitimini vermeyi hedefleyemeyen eğitim müfredatlarının yazarları,

Israrla akademik zekâya odaklanmış eğitim yöneticileri...

Para, güç, şehvet, kudret, lüks yaşamı ısrarla zihinlere sokan film senaristleri, yönetmenler, TV yöneticileri,

Kısa yoldan zengin olmayı bu mümbit coğrafyanın ruh köklerini zehirleme pahasına zihinlere enjekte eden program yapımcıları...

(Devam edecek)