Pennsylvania Üniversitesi Wharton School'dan kıdemli psikoloji uzmanı Matthew Killingsworth, Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman ve Barbara Mellers tarafından kaleme alınan makaleye göre herkes geliri arttıkça daha mutlu olmuyor. Araştırma, en mutsuz insan grubunun mutluluk seviyesinin yaklaşık yıllık 100 bin dolar kazanmaya başladığında düşüşe geçtiğini ortaya koydu.

ÖNCE ARTIYOR SONRA DÜŞÜYOR!

Kahneman ve Angus Deaton 2010 yılında yaptığı etkili bir çalışmada, belirli bir gelir sınırına kadar mutluluğun gelirle birlikte istikrarlı bir şekilde arttığını, ancak daha sonra durağanlaştığını ya da düşüşe geçtiğini buldu. Araştırmacılar, ortalama duygusal refahın, insanlar yıllık 60 bin ila 90 bin dolar arasında kazanana kadar genellikle yükseldiği, sonrasında ise durağanlaştığı sonucuna vardı. Araştırmada kullanılan bulgular Gallup'un 2008-2009 yılları arasında bin Amerikalı ile yaptığı günlük ankete dayanıyor. Buna karşın Killingsworth, 2021 yılında yayınladığı bir makalede ortalama mutluluğun gelirle tutarlı bir şekilde arttığını tespit etti. Bu da Killingsworth’ün, Kahneman'ın araştırmasıyla çelişen bir mutluluk düşüşü bulamadığı anlamına geliyor. Killingsworth sonuçlarını 33 binden fazla Amerikalının bir akıllı telefon uygulaması üzerinden kaydettiği mutluluk sıralamalarına dayandırdı.

YÜZDE 15’LİK EN MUTSUZ KESİM PARA İLE MUTLU OLUYOR

Önceki iki çalışmanın verilerini yeniden analiz eden Killingsworth, Kahneman ve Mellers, mutluluk seviyesindeki düşüşün yalnızca en az mutlu olan yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 20'lik bir kesim arasında var olduğunu tespit ettiğini yazdı. Araştırmacılar, mutluluk seviyelerinin düşük gelir aralığında "hızlı bir şekilde yükseldiğini" ve "100 bin dolarda aniden azalarak sıfıra yakın, istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir seviyeye düştüğünü" yazdı. Bu noktada, araştırmacıların kalp kırıklığı, yas ve klinik depresyonu içerebileceğini söylediği mutsuzluk unsurları "yüksek gelirle hafiflemiyor".

MUTSUZLAR DAHA HIZLI ZENGİNLEŞİYOR!

Öte yandan Killingsworth, Kahneman ve Mellers nüfusun geri kalanı arasında gelirle orantılı olarak mutluluğun "istikrarlı bir şekilde arttığını" tespit etti. En mutlu yüzde 30'luk kesim için mutluluk 100 bin dolar sonrasında hızlanarak artıyor. Araştırmacılar "Düşük gelir aralığında, mutsuz insanlar mutlu insanlara göre artan gelirden daha fazla kazanç elde ediyor" diye yazıyor. "Başka bir deyişle, daha az mutlu olan insanlar ekonomik kazanç konusunda mutlu insanlardan çok daha hızlı yükseliyor. Ancak gelir yükseldikçe bu eğilim tersine dönüyor ve çok mutlu insanlar mutsuz insanlara kıyasla gelir artışından çok daha fazla kazanç elde ediyor."