Allah'a teslim olan bir Müslüman için tarafsızlık akıl dışıdır, olacak şey değildir. Ömrünün her anında yaptığı, yapacağı bütün  iş ve ilişkilerinde mutlaka  tercihini HAKTAN yana kullanır.

MÜSLÜMAN:

-En üst perdeden ,önce Allah'ın ve peygamberlerin tarafındadır. peşinden Kitap (Kur'an) ve Sünnet doğrultusunda  yol yürüyen bütün  kardeşlerinin tarafındadır. Onlara maddi ve manevi  destek  vererek güç ve kuvvet kazandırmak zorundadır.

-Ahlakın, hakikatın, barışın, amelde İmanın, tekamüle uygun yenilenerek gelişenlerin, Kulluğa uygun hareket ederek her türlü  yanlışlıklardan korunanların, Yer yüzünde imar ve inşa Çalışması içinde olanların, Kardeşlik ahlaki gereği gıyaplarında Kardeşlerine dua edenlerin, Güven ortamının SELAMLA yaygınlaşmasına katkı sağlayanların, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerin, nereye harcanacağını araştırıp Allah'ın istediği yerlere harcayanların tarafındadır.

-Alemlerin Rabb'ıne secde  eden bütün  yaratılmışların, İmanın gereği, Namaz, Oruç, Hac, Zekat farizesini kulluk disiplini içerisinde eksiksiz yerine getirenlerin, Allah'tan başka hiçbir kimsenin önünde eğilmeyen(diz çökmeyen)karakter sahibi herkesin, Kazançlarına haram karıştırmaktan itina ederek düzgün iş yapanların, Vatanını, Milletini Devletini koruyup kollamak için gece gündüz demeden NÖBET yerinde görevinin başında olan bütün millet evlatlarının, Aynı minvalde en alt kademeden en üst  kademeye kadar görevini icra eden yönetim kademesinin tarafındadır.

-Allah yolunda mallarından, evlatlarından, canlarından geçerek Müslümanların ÖZGÜRLÜĞÜ adına, Aklını  gönlünü İslam(Barış)sistemini yer yüzünde muhkem hale getirmek için cepheden cepheye koşan fatihlerin, Ashabın tarafındadır.

Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Mescidi Haramın, Mescidi Nebevinin, Mescidi  Aksanın tarafındadır.

Cuma bayramınızı  tebrik ederim. 

Selamlar, Allah'a emanet olunuz.