MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin, Stratejik Araştırmalar Komisyonu Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu, Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Prof. Dr. Mehmet Saraç ve Doç. Dr. Yusuf Dinç’in katılımlarıyla düzenlenen lansmanda, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması sürecini hızlandıracak yol haritasına yönelik somut tespitler ve öneriler konuşuldu.
Sözlerine Rapor’un hazırlanmasında katkıları bulunan Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Doç. Dr. Yusuf Dinç’e de teşekkürlerini sunarak başlayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Türkiye’nin yerli ve milli ürün ve hizmet vizyonuyla üretimden ihracata, inovasyondan sürdürülebilirliğe kadar her aşamada açık ara öne çıkabilmesini hedeflemekteyiz. ‘Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek’ başlıklı ‘MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu’ ise bu amaca ulaşabilmek için MÜSİAD olarak belirlenen somut adımları, stratejileri ve gelecek vizyonunu içermektedir.” dedi.
Başkan Asmalı’nın Rapor kapsamında değişen ve dönüşen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını hızlandıracağını ifade ederek açıkladığı 16 adet somut önerinin başlıkları ise şu şeklide sıralandı:

Sektör Bazlı Stratejik Plan Takvimi Oluşturulmalı

Önceliklerin Belirlendiği Sistematik Bir Yol Haritası Kurgulanmalı

Ekonomi Bilim Kurulu Oluşturulmalı

Finansta Bir Pazar Değil, Ev Sahibi Konumuna Gelinmeli

Faizle Mücadele Programı

Faizsiz Finans Kanunu

Diğer Kanun ve Yönetmeliklerin De Gözden Geçirilmesi

Zekât Toplama ve Dağıtma İşlemlerinin Finansal Sisteme Entegrasyonunun Sağlanması

Defi Uygulamaları ve Neobank’ın Öne Çıkardığı Fırsatların Finans ve Katılım Bankacılığı Kapsamında Değerlendirilmesi

İslami Finansal Çözümlerin Çeşitlendirilmesi

KOBİ’lerin Finansman İmkânlarının Genişletilmesi

Selektif Kredi Politikası

Makro İhtiyati Tedbirler

Ücretler Seviyesi-Gelir Adaleti

Hukuki Altyapı

Dezenflasyonist Etki

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu’nun iş dünyasına, politika geliştiriciler ve tüm ekonomik birimlere ortak menfaatler çerçevesinde sunduğu önerilerin, Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirmesi temennisiyle sözlerine son verdi.