Dünya genelinde yaşanan çatışmalar, zulüm, doğal afetler ve ekonomik sıkıntılar, birçok insanın doğdukları yerden ayrılarak başka ülkelere sığınma ihtiyacı duymasına neden olmaktadır. Bu durumda mülteci ve sığınmacı terimleri sıkça kullanılmaktadır.

Mülteci Tanımı ve Özellikleri:

Mülteci terimi, 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi tarafından tanımlanmıştır. Buna göre, mülteci, ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba üyeliği veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme uğrayan ve doğal vatandaşı olduğu ülkeden kaçmak zorunda kalan kişidir. Mülteci statüsü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tanınır ve korunur.

Mülteciler, zulme maruz kaldıkları ülkeden kaçarak başka bir ülkeye sığınırken, genellikle geri dönüş imkanları olmadığını düşünerek uzun süreli veya kalıcı bir barınma ve koruma ihtiyacıyla karşı karşıyadırlar. Mültecilerin, güvenlik, temel ihtiyaçlar, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi bir dizi hakları vardır.

Sığınmacı Tanımı ve Özellikleri:

Sığınmacı terimi ise genellikle uluslararası hukukta kullanılan bir terim değildir. Sığınmacı, bir ülkeye giriş yapmış ve ulusal yasalara göre mülteci statüsünü elde etmek için başvuruda bulunmuş olan kişidir. Sığınmacılar, mülteci statüsünü henüz elde etmemişken, kendilerini güvensiz bir durumda hissetmeleri veya mülteci statüsünü elde etme sürecinde olmaları nedeniyle başka bir ülkede koruma aramaktadırlar.

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne tam not Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne tam not

Sığınmacılar, başvuruda bulunduktan sonra, ilgili ülkenin göçmenlik ve sığınma yasalarına tabi olarak geçici koruma veya sığınma hakkı elde edebilirler. Sığınmacılar genellikle belirli bir süre boyunca koruma altında tutulurlar ve başvuruları incelenirken güvenli bir ortamda ikamet etmelerine izin verilir.

Mülteci ve Sığınmacı Arasındaki Farklar:

Mülteci ve sığınmacı arasındaki en önemli fark, zulme maruz kalma nedenleridir. Mülteci, ırkı, dini, milliyeti, sosyal grup üyeliği veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme uğrayan ve doğal vatandaşı olduğu ülkeden kaçmak zorunda kalan kişidir. Sığınmacı ise, güvensiz bir durumda olduğunu hisseden veya mülteci statüsünü elde etmek için başvuru sürecinde olan kişidir.

Diğer bir fark, mülteci statüsünün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tanınması ve korunmasıdır. Mülteci, UNHCR tarafından tespit edilir ve koruma altına alınırken, sığınmacılar, ilgili ülkenin göçmenlik ve sığınma yasalarına tabi olarak geçici koruma veya sığınma hakkı elde ederler.

Ayrıca, mülteciler genellikle uzun süreli veya kalıcı bir barınma ve koruma ihtiyacıyla karşı karşıya iken, sığınmacılar genellikle başvuruları incelenirken belirli bir süre boyunca koruma altında tutulurlar. Mülteci olarak tanınan kişilerin geri dönüş imkanları genellikle sınırlıdır, ancak sığınmacılar, başvurularının sonucuna bağlı olarak ya mülteci statüsü elde ederler ve korunmaya devam ederler ya da başvuruları reddedilirse geri dönmek zorunda kalabilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ