Milliyetçi Harekette her ülkücü bir tarihtir.

MHP 'nin tarihini yazmak , ülkücüleri ve milliyetçi hareketçileri tek tek yazmak demektir. MHP'nin tarihini yazmak onun için çok zordur.

Türk geleceğini şekillendirmek için geçmişi iyi bilmek   her zaman olmasa da , çoğunlukla gerekli  kılmaktadır.

Milliyetçi hareketin Türk-İslam ülküsü : 

----zaman oldu  "İslamcı olundu " bu sefer  Türklük unutuldu ,

----zaman oldu, laik ve  Atatürkçü olundu,   iyi ki olundu, çünkü cahil, yobaz  düşüncelilerin ayrılmaları sağlandı.

 " Yeşil  kuşak projesi " ve  " ülkücü mafya " nın MHP de nasıl  yaralar açtığı  biliniyor. Bu kadar bir tahribata rağmen halen varlığını sürdürmesi , Türk'ün vatan aşkından başka bir şey değildir.

Her siyasi veya ideolojik görüşlerde ve fraksiyonlar da görüş ayrılıklar olduğu gibi benim de fikir ayrılıklarım olmuyor değil.

----Mesela ; Çoğulculuk , toplumsal birliktelik ve iktidar ile Turan ülküsü olur diyorum... 

----Ben diyorum ki ,din  inancı ile siyaset ve idealistlik olmaz. Din seçimdir dikta olunamaz..

----Ben diyorum ki, Atatürk ilkeleri ile çağdaş yaşam...

----Ben diyorum ki, Göktürk gelenekleri ile Türk'ün kendine dönmesi...

----Ben diyorum ki , Türki Devletler ile karşılıklı gezi programları düzenleyip kaynaşma sağlansın..

----Ben diyorum ki , Kanunlar Türk varlığı ve Devletini koruma altına alarak , diğer etnik kökenli vatandaşlarımızın  ona göre hareket ederek kafasını terör örgütlerine teslim etmemesi..

----Ben diyorum ki ; kesinlikle tarikat , cemaat ve dini alet eden guruplara taviz verilmesin ve yapılanmasına engel olunsun

Neden: 

Bu gibi guruplara , Müslüman ülkelerin devletleri değil , başta İngiltere olmak üzere Hristiyan ülkelerin devletleri çok etkin olmasıdır.

Mesela : 

Hareket- ul Ansar , Hizbullah , Abu Sayyaf, Demokratik Filistin Kurtuluş Cephesi

Tamil Eelam'ın Kurtuluş Kaplanları gibi ,  Terör örgütlerinin merkezi İngiltere'dir. 

(Rıza Müftüoğlu Milliyetçi Hareket kitabından bu isimler  bir kesit olarak alıntıdır ).

Bir an evvel Türk varlığını tehdit eden iç ve dış, din sömürüsü üzerine kurulan veya vatan topraklarını parçalamaya çalışan  terör örgütleri ile mücadele de, bilgilendirme seminerleri, uyarma toplantılarını, Milliyetçi Ülkücü ve Atatürkçü  kurum ve kuruluşların  seferber olarak yapması gerekmektedir.

Sevgi ve Saygılarımla.