Eğitim, Ülkemizin ve gençlerimizin beklentilerine ve ideallerine uygun, yerli, milli ve sürdürülebilir olmalı ki geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyebilelim.

Eğitime sadece kendimizin değil ailemizin ve Ülkemizin geleceği olarak bakmalı ve ona göre kararlar almalıyız ve eğitim kesinlikle partiler-üstü düşünülmelidir.

Öğrenciler ve öğretmenler iki haftalık yarıyıl tatiline girdi. Geçmiş yıllarda öğrenciler sadece sömestr tatili ve üç aylık yaz tatili yaparlardı. Üç yıldır birinci ve ikinci dönemde birer haftalık ara tatillerin eklenmesi ile öğrenciler yılda dört defa tatil yapmaya başladılar. Eğitim yönetmeliklerine göre ders yılının 180 iş günüden az olmaması gerekiyor. Resmi ve dini bayramlar ve hava muhalefetleri sebebi ile okullarda sık-sık tatiller yapılıyor. Bu husus dikkate alınıp tatil süresi buna göre belirlenmelidir.

Temel eğitim, okul öncesini de içine alacak şekilde, sekiz yıla çıkarılmalı ve yönlendirme, temel eğitimdeki akademik başarı, yetenek, ilgi, beceri, eğitim ve isteklere göre rehber öğretmenler koordinasyonunda yapılmalıdır.

İşsiz üniversite mezunları da bir eğitim ile ihtiyaç duyulan mesleklere kazandırılmalıdır.

Hızla değişen Dünya düzeni, ekonomiyi olduğu kadar eğitimi de derinden etkiliyor.

“Bu konuda neler yapılabilir?” “Nasıl bir yol haritası izlenmeli?” Hep birlikte kafa yormalıyız.

Maliyeti yüksek ve enerjimizi tüketen sınavlara odaklı eğitimden artık vazgeçilmeli ve üretim ve istihdam odaklı eğitime yönelmek gerekiyor. Yeni bir eğitim modelini kendi içimizde arayıp bulmalıyız. Fabrika ayarlarına dönmek bile yeter de artar.

Okula başlayan her öğrenciyi Üniversite kapısına yığmaktan artık vazgeçilmelidir. %70 mesleki ve %30 genel eğitim dengesi kurulabilmelidir. Okul öncesi iki yıl zorunlu eğitim ile erken yönlendirme getirilmeli, mesleki eğitime yönelecek olanlar meslek liselerine ve Üniversitelere gidecek olanlar ise Anadolu ya da Fen Liselerine yönlendirilmelidir. Köy okullarına önem verilmeli, okulla çiftçilik ile yöresel kalkınmaya destek sağlanmalıdır.

Dershanelerde sertifikaya dayalı mesleki eğitime yönelip, gençler iş ve meslek sahibi yapılmalıdır. Dünü dünde bırakıp, kabahatli aramak yerine, gençlere geleceğe yönelik yetkinlikler kazandırılmalıdır.

Kontenjanlar Ülke ihtiyaçlarına ve insan gücü planlamasına göre yapılmalı, eğitim fakülteleri başta olmak üzere stratejik mesleklere yönelik alanlarda da kontenjan artırımına gidilmelidir.

Önümüzdeki yıllarda bazı mesleklerin yok olacağı düşünülerek o alanlarda eleman yetiştirmekten vazgeçip, yeni alanlara yönelmeli ve zaman kaybedilmemelidir.

2023 seçimleri öncesi her şeyin masaya yatırılmakta olduğu bu günlerde, eğitim de öncelikle ele alınmalıdır.

Halkımız eğer oylarının rengini eğitim için üretilen projelere verecek olur ve MEDYA ve basın-yayın organları da bu önemli konuya gereği gibi eğilecek olursa, emin olun siyasiler de bu mesajları alıp, projeler üreteceklerdir.

Çocuklarının geleceği için her türlü fedakârlığı göze alan aileler de üretim ve istihdam odaklı projeleri üretenlere farklı gözle bakacaktır.

“Peki, ne yapabiliriz?”

Milletçe hep birlikte kafa yormalıyız. Görüş ve düşüncelerimizi, dileklerimizi bu seçim döneminde yüksek sesle dillendirmeliyiz. Bu önemli konu sadece iktidar partisinin görev ve sorumluluğunda olmayıp, muhalefet partileri de kafa yormalı ve proje üretmelidirler.

Eğitimde baştan aşağı liyakati esas alan bir sistem getirilmeli, öğretmenleri “ayrıştırıcı” değil, “birleştirici” modeller düşünülmeli ve öğretmen yetiştirme, atama ve terfi sistemi değiştirilmelidir.

“Nesiller boyu fayda” vizyonunu ve “‘Hayata İyi Bakarız” mottosunu benimseyerek Türkiye genelinde erken yaşta ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilere, öğretmen ve velilere çevre bilinci aşılayabilmek için T.C. Milli eğitim Bakanlığı’nın Hayat Holding ile birlikte “Hayata iyi bakarız” ekolojik okur-yazarlık eğitim projesini başlatmasını tekdirle karşılıyor ve öncü olanları tebrik ediyoruz.

Bu ve benzer projeler için siyasi partilerimiz başta olmak üzere Üniversitelerimiz, büyük kurum ve kuruluşlar, basın-yayın organları, hep birlikte seferber olunmalıdır.

Ülkemiz problemlerinin çözümünün genç nesillerimizin iyi eğitim alması ile mümkün olabileceği hepimizin malumudur.

Sağlıcakla kalın.