Kamuoyunda Millet İttifakını oluşturan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi beklenirken, Anayasa değişikliği taslağı kamuoyuna açıklandı. Oysaki Millet, Altılı Masa’dan Ülke sorunları ile ilgili meselelere proje sunmasını bekliyordu.

Bu köşede defaatle tekrarladığım gibi, Ülkemizde Anayasalar daima ihtilali yapanlar tarafından düzenlenmiş antidemokratik maddelerle dolu metinler olup, her gelen iktidar döneminde değişiklikler yapılmış ise de tam demokratik bir anayasa sivil iktidarlar tarafından yapılamamıştır. İlk defa Cumhur İttifakı bu çalışmayı başlatmış, muhalefet partilerine de müşterek çalışma için davette bulunmuştur.

Televizyon kanallarından birinde ana muhalefet partisi üst yöneticilerinden biri, “İktidar bu ülke için en doğru ve başarılı çalışmayı yapsa da biz o çalışmayı alkışlamaz ve katılmayız” sözünü televizyonda bizzat izlemesem, kim söylerse söylesin kesinlikle inanmazdım. İşte ülkemizdeki muhalefet anlayışı bu kadar. Bu zihniyet devam ettiği sürece muhalefet partilerinin başarılı olması ve iktidara gelmesi çok zor olur.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve erken seçim teraneleri ile zaman kaybeden muhalefet, artık seçimlere altı ay bir süre kalmış olmasına rağmen, Cumhur İttifakı partileri seçim startlarını vermiş, mitingler düzenleyip, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken, muhalefet partileri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adı altında Anayasa’da yapacakları, eski parlamenter sistemden pek farkı olmayan yarı başkanlık sistemine benzeyen Anayasa değişiklik taslağını açıkladılar. Yapılan değişiklikte Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Yasası’nda beklenen değişikliklere yer verilmemesi şaşırtıcı oldu. Sadece parti kapatmanın ve milletvekili dokunulmazlığını kaldırılmasının zorlaştırılmasının ve Cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlandırılması dışında bir yenilik olmadığı anlaşılıyor. Oysaki mademki Parlamento güçlendirilmek isteniyor, ilk yapılacak iş Milletvekilleri güçlendirilmeli, liyakatli, dürüst ve tecrübeli, insanların Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmesi sağlanmalı idi. Bunun için de Milletvekillerini Parti Genel Başkanları değil, Milletin seçmesi sağlanmalı idi. Yani önseçim ve tercihli seçim getirilmeli idi. Genel Başkan ve Parti Yöneticileri delegeler tarafından değil, partiye kayıtlı üyeler tarafından seçilmeli idi. Hazırlanan bu taslakta Cumhurbaşkanı yedi yıllığına seçiliyor ama Genel Başkanlar girdiği bütün seçimleri kaybetseler bile ilahî nihayet görevde kalabiliyor. Yapılacak bu değişikliklerin parlamentoyu güçlendireceğine ihtimal vermiyorum. “Pekâlâ, o zaman ne yapılmalıydı?” denilecek olursa ki, ihtilalcilerin yaptığı bu Anayasa sil baştan yeniden yapılmalı ve yepyeni sivil bir Anayasa yapılmalıdır. Hukukun üstünlüğü ve büyük ATATÜRK ‘ün söylediği gibi “Milletin egemenliği esas alınmalıdır.”

Millet İttifakı seçimleri kazanıp bu Anayasa değişikliğini getirecek olursa, eski tas - eski hamam olur. Hele-hele tek başına iktidar olunamazsa eski devirlerdeki gibi koalisyonlar dönemine dönülmüş olur. Milletin seçeceği bir Cumhurbaşkanını sembolik bir makam olarak görüp yetkisiz kılmak. Bunu yapmak istiyorlar. Puan kazandıracağı kanaatinde değilim. Cumhurbaşkanlığı makamı noterlik görevini yapmamalıdır. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda siyasi partiler başta olmak üzere üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlar üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidirler.

Sağlıcakla kalın.