Masumiyet masum olma durumu, suçsuz, hatasız olmak anlamına gelir. Masumiyet içinde olmak herkesin hakkıdır. Samimiyet, Masumiyet olgusunun anahtarıdır. Tekamül yolunda masumiyet aracılığıyla bir mucizenin gerçekleşmesi mümkündür. 

Tekamül ve değişim sayesinde masumiyet ortaya çıkar. Tekamül insana yeni gözler verir. İnsanı yeniler, tazeler ve arındırır. 

Bir insanın hayatındaki en büyük adım masumiyet yolculuğuna çıkmaktır. İnsan hayatının amacı olmadığınız şey olmak için çabalamak değil,  "Ben kimim" sorusuna doğru cevabı bulmaktır. Siz ebedi, ölümsüz ruhi varlıklarsınız ve bedenin ölümüyle siz ölmüyorsunuz.

Masumiyetin geri kazanılmasında akıl değil, zeka önemlidir. Zekanın uyanması için ise tekamül etmek vazgeçilmezdir. Zira tekamül etmeyen insan ne zekasını uyandırabilir ne de masumiyetini geri kazanabilir.

"Kendinle Barış" Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada kendinizle barışabilmenin  nasıl olunabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Masumiyet, insanı canlandırır ve harekete geçirir. Masumiyet yoksulluğunda ise insan aynı sorunları tekrar tekrar yaşar ve yıpranır. Masumiyet içinde olan insan her an geçmişine ölür ve geleceğine yeniden doğar.

Değişim teknikleri ve tekamül aracılığıyla masumiyetine geri kazanarak özgürleşeceksiniz ve yeni yaşam başlayacaktır.