e-fatura’ya geçişte son gün 1 Temmuz 2022 tarihidir. Kolaysoft Teknoloji ve Masfed İşbirliği ile hazırlanan Masfed Fatura mükellef işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan bir uygulamadır. Galeri sektöründe dijital dönüşümü sağlayan Masfed Fatura ile tüm ikinci el motorlu araç satıcıları saniyeler içerisinde e-faturalarını oluşturabilecektir. Gelen / giden e-faturalarını kendilerine özel oluşturulmuş bu portal ile görüntüleyebilecekler.

E-fatura’ya geçişte son gün 1 Temmuz 2022

GİB’in yayınlamış olduğu tebliğe göre, motorlu taşıt; inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

01.07.2022 tarihinde e-fatura’ya ve 01.01.2023 tarihinde ise e-defter’e geçmek zorundadır.

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler,

01.07.2023 tarihinde e-fatura’ya ve 01.01.2024 tarihinde ise e-defter’e geçmek zorundadır.

c)Ayrıca, e-fatura'ya geçmemiş mükellefler içinde;

vergi mükelleflerine 2 bin TL ve üzeri; vergi mükellefi olmayanlara 5 bin TL ve üzeri kesilecek faturaların da e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.