En yüksek erdem bilgidir


Sokrat "Bilgisiz insanlar erdemli olamazlar. Erdemli olmak ve doğru dürüst bir yaşam için doğru ve emin bilgiye gereksinim vardır" diyor. 

Uygurlar "Bilgisiz kişi canlı ölüdür, ölü olan bilgin ise diridir. " anlayışındadırlar. 

Farabi "Eğitim amacı mutluluğu bulmak ve bireyi topluma yararlı hale getirmektir. En yüksek erdem bilgidir." demiştir. 

Değerler skalasında para insanın önüne geçince insan değersizleşmiş olarak tanımlansa da günümüzde en büyük güç bilgi ve sevgidir. Kaynağı ise eğitimdir. 

Bir süreden beri dünyamız çalkantılar içindedir. Ülkemizde de bu çalkantılar var olduğu gibi bunlara ayrıca başka belalar eklenmiştir en önemli konulardan biri, hatta birincisi olan öğretmen konusu gündemin çok çok gerilerine düşmüştür. 

Oysa 17 Temmuz 1921'de ortada ne devlet, ne rejim, ne de vatan yokken Büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğitim şurasını toplamıştır. İkinci toplantısı da İzmir İktisat kongresidir. Gazi bununla bize eğer hür ve bağımsız olmak istiyorsanız, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma kararlılığınız varsa eğitimle ekonomiyi at başı götürünüz direktifini veriyordu. Çok kereler unuttuk. Bazen eğitim öndeydi bazen de ekonomi. Sonuçta refah devletini var edemedik Halen eğitimimiz bugün ne haldedir diye baktığımızda elimizde ciddi bir araştırma raporu var ki dehşete düşmemek mümkün değildir.

Dokuz Eylül Üniversitesi eğitim fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı ve ekibinin dört ay süren çalışması sonucunda eğitimle ilgili olan bu rapor eğitim konusunun artık ulusal bir güvenlik sorunu haline geldiğini ortaya koymuştur. 

Tekrarlıyorum Dehşete düşmemek olası değil. 

Rapordan bir iki parça bakın ne diyor: