Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazetede

“Sevgili halkım. Bugün beyaz yakaemekçilere seslenmek istiyorum. Bakın, ben bu beyaz yaka-mavi yaka işine inanmam. Öyle diyorlar ama onlarda emekçi, bunlarda emekçi. Biri ofis emekçisi. Diğeri fabrika. İkiside aynı cenderenin içinde. İkiside büyük bir bunalım içinde. Türkiye tarihin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Krizin ötesinde bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ülkede sadece iktidarın bu vatanın zenginliklerini peşkeş çektiği, bir avuç zenginin keyfi yerinde. Onun için beyaz yaka-mavi yaka demeyelim. Ben yakanız ne olursa olsun, orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım. Türkiye’de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri ekonomik buhran başta olmak üzere, onun tetiklediği gıda krizi ve barınma krizi tarafından kuşatılmış durumda. Orta sınıf yok edildi. Açıkça söylüyorum. Orta sınıf yok edildi. Saraylılar kendilerini kandırmasınlar.Eşitsizlikler üst gelir grubunu daha da zenginleştirir. Orta gelir gruplarını bitirir ve alt gelir gruplarını da öfke dolu yapar. Zannediyorlar mı ki, herkesi fakirleştirerek günlerini gün edebilirler. Edemezler. Tüm yakalar; ister beyaz, ister mavi, ister ortadirek, ister yoksul. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Bakın, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz. Çöker, emin olun çöker. Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bu ülkede ya demokrasiye sahip olabiliriz, ya da birkaç kişinin elinde toplanmış büyük bir servete sahip olabiliriz. Ama ikisine birden sahip olamayız. Bay Kemal için orta sınıf ne? Güvenli bir işi olan, bir ev sahibi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf orta sınıftır ve bu yakaya bağlı değildir. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım? Bir, ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki, temiz yönetim ve halktan çalınanı halka iade edeceğiz ve akılcı şampiyonlar ligi bir ekonomistler ekibiyle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız. Üç, Türkiye'yi ucuz iş gücü yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi alt yapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız. Dört, çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Beş, kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek. Altı, sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul'dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek. Yedi, organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak.Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı. Bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın."

YENİGÜN HABER MERKEZİ