Annelik denildiğinde ilk aklımıza gelen hemen hemen hepimizin sevgi, şefkat ve sıcaklıktır. Anne temel anlamda bizi besleyen ve bakan çevredeki kötülüklerden koruyandır. Ama anneden yeterli sıcaklığı ve şefkati görmediğimizde ne oluyor? Bağlanma dediğimiz durum ne kadar organik oluyor. Sizi besleyen ama hiçbir şefkat sıcaklık göstermeyen bir anneye bağlılık ne derece de olur tartışılır.


Konuyla ilgili yapılan en çarpıcı deney; Harry Harlow tarafından yapılan sahte anne deneyidir. Harlow bu deneyiyle annenin çocuk sağlığıyla ilgili aktif rolünü bulmaya çalışmıştır. Bu deneyde kullanılan yavru maymun nedeniyle ağır şekilde eleştirilen Harlow, hayvan dernekleri tarafından protesto edilmiştir.

Sahte anne deneyinde; doğumda annelerinden ayrılan yavru maymunlar için iki farklı model tasarlandı. Biri tamamen demirden yapılmış, diğeri yumuşak bir havlu. Ancak Demir Figürler de yavru köpeklerin biberondan süt içebilmesi için tasarlanmıştır. Küçük maymunlar oyuncak bebeklerin yanına yerleştirildiğinde, demir bebeklere ancak acıktıklarında ve tok olduklarında gittikleri ve tüm zamanlarını havlu bebeklerle geçirdikleri görülmektedir. Bir süre sonra demir adam kızışmış, havlu soğumuş ve maymunların demir adamla uğraşmaya başladığı gözlemlenmiş.


Deneyin sonuçlarına baktığımızda, anne olmanın sadece beslenmeyle ilgili olmadığını, şefkat, rahatlık ve sıcaklıkla da ilgili olduğunu gösteriyor. Ayrıca anne-çocuk ilişkisinde ve çocuğun gelişiminde fiziksel temasın ne kadar önemli olduğu görülebilir.