Tamamen Kapatılması Kanunen Mümkün Değil

Tamamen Kapatılması Kanunen Mümkün Değil
Cumhurbaşkanı Gül, 'İnternetin, herhangi bir şekilde bu tip platformların tamamen kapatılması kanunen aslında mümkün değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, internetin, herhangi bir şekilde bu tip platformların tamamen kapatılmasının kanunen aslında mümkün olmadığını, ancak oralardaki ilgili sayfalarda suç işleniyorsa kapatılabileceğini belirterek, "Twitter kapanmadı gördüğünüz gibi, kullananların sayısı "kapandı" denildiği süreçte iki misli arttı. Bugünkü teknoloji bu şekilde. Hepimizin buna vakıf olmamız gerekir ve bunu bilmemiz gerekir. Zaman zaman bu tip büyük iletişim platformlarıyla problemler çıkabilir. Problemler çıkmadan büyük iletişim şirketleriyle çok sağlıklı diyaloglar ve iyi kanallar kurmak gerekiyor bugün" dedi.

 

Nükleer Güvenlik Zirvesi"ne katılmak üzere Hollanda"ya giden Gül, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Twitter"a iletişim engeli konulmasının ardından kendisinini twet attığının hatırlatılması ve "Bu yasağı siz de delmiş olmadınız mı? Bir de sizin imzaladığınız yasa sonucu böyle bir şey yapılabildi gibi bir algı var, bu algıya katılıyor musunuz?" sorusu üzerine, imzaladığı ilk internet yasasının bir torba yasa içerisinde geldiğini ve içinde 156 farklı konuyu, milyonlarca insanı ilgilendiren hususlar bulunduğunu söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

 

"Bunları ve tekrar aynı şekilde geri dönme ihtimalini de düşüne, çünkü milyonlarca insanın beklentisi çok önem arz ediyordu, o yasayı imzaladım ama imzalarken de hükümetle yakın temas içerisinde konuştum ve 1 hafta içinde yasanın değiştirilmesini ve mahsurlu noktaların giderilmesi konusunda anlaştık ve nitekim bir hafta içerisinde de yasa değişti ve herhangi bir şekilde internetin ve bu tip platformların tamamen kapatılması kanunen aslında mümkün değil. Ancak oralardaki bir sayfada birisi suç işliyorsa sadece o sayfa kapatılabilir, mevzuatımız şu anda bu şekilde, bunun bilinmesini isterim ve bunu bilerek istismar edenlere de doğrusu fırsat vermemek gerekir.

 

Twitter kapanmadı gördüğünüz gibi, kullananların sayısı "kapandı" denildiği süreçte iki misli arttı. Bugünkü teknoloji bu şekilde. Hepimizin buna vakıf olmamız gerekir ve bunu bilmemiz gerekir. Zaman zaman bu tip büyük iletişim platformlarıyla problemler çıkabilir. Problemler çıkmadan büyük iletişim şirketleriyle çok sağlıklı diyaloglar ve iyi kanallar kurmak gerekiyor bugün. Bunlar yapılırsa ortaya çıkan problemler daha kolay çözülebiliyor. Bazen tabii ki haklı, gerçekten talepler söz konusu oluyor. Bunların hemen yerinde giderilmesi için de işte bu kanallara ihtiyaç var. Bu noktada biraz eksikliğimizin olduğu da gözüktü."

 

NATO Zirvesi için gittiği ABD"de 2012 yılında Silikon Vadisi"ni ziyaret ederek, apple, google, facebook, twitter gibi büyük şirketlerle görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Gül, twitter"in genç sahipleriyle de bir araya geldiklerini anlattı. 

 

Gül, şöyle devam etti:

 

"Bu sıkıntılar ortaya çıkınca arkadaşlarıma talimat verdim, temasa geçtiler. Bunlarla ilişkilerimiz hep devam ediyordu, bu tatsız durumun bir an önce bitmesiyle ilgili diyaloğun hemen başlaması yönünde. Türkiye"nin bazen haklı talepleri söz konusu oluyor. Bunların anlayışla karşılanıp herhangi bir yanlış anlamaya fırsat verilmemesi ve konuşarak bu meselelerin çözülmesi yönünde de hemen görüşmelerin yapılıp bir daha bu tür şeylerin tekrarlanmaması yönünde. Bunlardan hep en üst seviyede karşılık geldi. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde bu problem zaten bitecek. Bunlar tabii ki Türkiye gibi gelişmiş, Türkiye gibi bölgesinde önemli bir ülke, Türkiye gibi Avrupa Birliği ile müzakere yapan bir ülke için hoş olmayan durumlar oluyor. Onun için kısa süre içerisinde giderilecek."

 

"İhtimal dışı" diyemem

 

Bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sizin de dinlendiğinizi, zamanı gelince bunların da ortaya çıkarılacağını söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Gül, şu yanıtı verdi:

 

"Şimdi ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki, bazı devlet görevlileri, kanunların kendilerine verdiği yetkiyi aşıp, kanunları çiğneyip, kanunların ötesinde kendi başlarına birçok dinlemeler yapmışlar. Bunların hepsi şu, önce bunu söylemek isterim. Muhakkak ki bunlarla ilgili işlemler de hukuk çerçevesi içerisinde delillendirilmeli ve bu tip kanunsuzlukları yapanlar muhakkak ki kanunlarımız çerçevesinde cezalandırılmalı. İkincisi bunları doğrusu benimle ilgili de "ihtimal dışı" diyemem. Çünkü teknolojinin geldiği noktada bunları tamamen engellemek mümkün değil. Ama şunu söylemek isterim ki bu konularla ilgili herhangi bir kaygım veya herhangi bir korkum söz konusu değildir, varsa böyle şeylerin ortaya çıkmasında."

 

Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin "Dinlemelerle ilgili "ihtimal dışı diyemem" dediniz. Daha önce yaptığınız açıklamada..." sözleri üzerine de şöyle konuştu:

 

"Hayır, benim bir bilgim yok. Makamımızla devlet işlerini yaptığım konularla ilgili her türlü, tabii ki bir devlet ciddiyeti içerisinde gerekli tedbirler alınır. Bunun bilinmesini isterim. Bunun kuralları vardır. Tedbirler alınır ama nasıl Twitter ile ilgili, diğer iletişim konularıyla ilgili bunlar artık teknik olarak mümkün değil dedim, işte bu tip telefonlar da dinlemeleri de teknik olarak artık bazen mümkün olmuyor. 

 

Eğer devlet görevlisi olarak görevi kanunların ve mahkemelerin verdiği istikamette bu dinlemeleri yapan insanlar, bunun ötesine geçip, kendi amaçları doğrultusunda, bu sadece önemli devlet adamları olmaz, bir çok vatandaşlarımız da sivil sıradan vatandaşlarımızla da ilgili olabilir, bu tip dinlemeleri yapıp kanunsuz işler yaparlarsa dedim ki böyle olunca hiç kimse ihtimal dışı olamaz. Tekrar söylüyorum, böyle bir şey varsa benim bilgim dahilinde değil. Ama varsa herhangi bir şekilde korkum ya da kaygım yok, söylemek isterim."

 

Bu tip yasaklar en kısa süre içinde kalkacaktır

 

Bir gazetecinin, "Twitter kapanmadı dediniz, bazı diyaloglar oldu dediniz, bu diyolog yöntemlerinde Türkiye içinde de bir girişiminiz oldu mu?" sorusuna Gül şöyle cevap verdi:

 

"Sayın bakanlar seçim kampanyası için Ankara dışındalar. Kendileriyle telefonla görüştük. İlgili görevlileri çağırdım, onlarla da konuştum, bilgi aldım. Twitter"ın Türkiye"de bir temsilcisi yok. Bu tip iletişim platformlarıyla problemler çıkmadan önce iyi kanalların kurulması gerekir, konuşulması gerekir. Böyle bir noksanlık vardı. Şimdi bunların hemen temsilci olacak şekilde demeyim de bir avukatları, onların adına hareket edebilecek kanal oluşmuş oldu. Bu bilgileri de verdiler bana. Bazı mahkeme kararları, özel kişilerle ilgili, siyasi ve ifade özgürlüğüyle ilgili olmayan, haklı gerekçelerden bahsedildi. Ben inanıyorum ki bunlar zaten Twitter merkezi tarafından anlayışla karşılanacaktır ve bunların hepsiyle ilgili gerekli tedbirler alınıp bu tip yasaklar en kısa süre içinde kalkacaktır."

 

Süleyman Şah Türbesindeki Türk askerleri

 

"Suriye"de Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesinde bir kaç gün önce Türk askerlerinin çıkartılması istendiği yönünde bir bilgi geldi. Bu konuda Türkiye"nin değerlendirmesi nasıl oldu? Oradan askerlerimizin çekilmesi gibi bir olasılık var mı?" sorusunu Gül, "Bazı ülkelerin anavatanlarının dışında da toprakları vardır. Kendi topraklarıdır. Bunlar adalar, farklı kıtalar da olur. Bizim de anavatan dışındaki tek toprağımız burasıdır. Dolayısıyla Türkiye toprağıdır. Türk bayrağı dalgalanır. Anavatan nasıl korunursa orası da o şekilde korunur. Bunu da herkesin bilmesini isterim" şeklinde yanıtladı.

 

Nükleer Güvenlik Zirvesi"ne katılacak

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açıklamalarının ardından Nükleer Güvenlik Zirvesi"ne katılmak üzere THY"ye ait özel uçakla saat 10.35"te Hollanda"ya gitti. 

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lahey"de yapılacak Nükleer Güvenlik Zirvesinde yasadışı nükleer ticaretin ve yayılmanın önlenmesine yönelik tedbirlerin ele alınacağını belirterek, "Nükleer enerji programına yeni başlayan ülkemiz açısından tüm bu hususların büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Zira amacımız nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla ve en yüksek güvenlik standartlarına riayet ederek yararlanmaktadır" dedi.

 

Zirveye 53 ülke ve dört uluslararası kuruluştan üst düzey temsilcilerin katılmasının beklendiğini, katılımcı ülkelerin büyük çoğunluğunun görüşmelerde devlet ve hükümet başkanı seviyesinde temsil edileceğini dile getiren Gül, "Lahey"deki zirvede küresel güvenlik mimarisinin çok önemli bir boyutunu teşkil eden yasadışı nükleer ticaretin ve yayılmanın önlenmesine yönelik tedbirler ele alınacaktır" dedi. 

 

Sürecin, ilk nükleer güvenlik zirvesinin 2010 yılında Washington"da düzenlenmesiyle başladığını anımsatan Gül,  temel hedefin bu alandaki küresel çabaların güçlendirilmesi ve uluslararası eşgüdümün sağlanması olduğuna işaret etti. 2012"deki ikinci toplantıda uygulamaya dönük tedbirler üzerinde durulduğunu belirten Gül, Lahey"de gerçekleştirilecek üçüncü zirvenin, dünyadaki nükleer madde stokunun azaltılması, nükleer ve radyolojik maddelerin emniyetlerinin sağlanması ile buna yönelik uluslararası işbirliğinin pekiştirilmesi gündemiyle toplanacağını vurguladı.

 

Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine şöyle devam etti:

 

"Nükleer enerji programına yeni başlayan ülkemiz açısından tüm bu hususların büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Zira amacımız nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla ve en yüksek güvenlik standartlarına riayet ederek yararlanmaktadır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu anlayışla milli mevzuatımızı güncelliyor, önceki zirvelerde kararlaştırılan tedbirlerin uygulanmasına yönelik kapasitemizi güçlendiriyoruz. Zirvede sunacağımız ilerleme raporuyla bu hususlar da kayda geçirilecektir."

 

Güncel meselelere ilişkin tutumlar aktarılacak

 

Zirve toplantılarının ikili görüşmeler yapmak açısından da büyük fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Gül, bir çok ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun"un da katılımcılar arasında olduğunu anımsatarak bir çok ikili görüşme gerçekleştireceğini söyledi. 

 

Temaslarının, nükleer güvenlik gibi çok önemli bir konunun yanı sıra diğer dünya gündemindeki diğer güncel meselelere ilişkin tutumların muhataplara aktarılmasına da fırsat vereceğini belirten Gül, "Zirvenin toplanması, dünyada önemli olayların ortaya çıkması ve adeta alevlenmesine de denk gelmektedir. Dolayısıyla ülkelerin görüşlerinin birbirine aktarılması önem taşımaktadır. Onun için nükleer konuların dışında da bu zirvenin faydalı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.  

 

Hollanda"ya geldi

 

Cumhurbaşkanı Gül’ü Amsterdam Schiphol Havaalanı’nda Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Havaalanından konaklayacağı otele geçen Gül, bugün Hollanda Kralı Willem Alexander ile bir araya gelecek.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.