CHP'den Dershane Başvurusu

CHP'den Dershane Başvurusu
CHP, dershanelerle ilgili düzenlemeleri içeren kanunun ilgili maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK"larda Değişiklik Yapan Kanun"un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi"ne başvurduklarını bildirdi.

 

Hamzaçebi, Anayasa Mahkemesi"ne açtıkları iptal davasına ilişkin parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

 

İptal talebinde bulundukları konulara ilişkin bilgi veren Hamzaçebi, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerin anayasaya aykırı olarak değerlendirildiğini söyledi.

 

Hamzaçebi, anayasanın teşebbüs özgürlüğü maddesinin, herkesin, her türlü işletmeyi, teşebbüsü kurmakta özgür olduğunu hükme bağladığına işaret etti. Hamzaçebi, devlete düşen görevin, bu tip işletmelerin kapatılması değil, bunların yasalara uygun şekilde faaliyette bulunup bulunmadığının denetlenmesi olduğunu belirtti.

 

Yasakçı anlayışla dershane ve benzeri oluşumların önüne geçmenin mümkün olmadığını vurgulayan Hamzaçebi, "Asıl yapılması gereken milli eğitim sisteminin reforma tabi tutularak öğrencilerimizin dershanelere ihtiyaç duymayacak şekilde yetiştirilmesidir. Asıl reform budur. Yoksa tek yanlı iradeyle "dershaneleri kapattım" demek, bunları yasadışı yollarla tekrar çalışmaya, sisteme sokmanın yolunu açmak demektir" dedi.

 

Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Üçüncü olarak iptal davasına konu ettiğimiz düzenleme, merkezde Milli Eğitim Bakanlığı"nda olan Rehberlik ve Teftiş Dairesi Başkanlığı"na bağlı müfettişlerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemedir. Rehberlik ve Teftiş Dairesi Başkanlığı"na bağlı müfettişler merkezde görev yaparlar. Bunların kadrolarının yok edilerek, taşrada bir takım görevlere atanması da anayasaya aykırı olarak değerlendirilmiştir. Bunu da iptal davası dilekçemize konu ettik."