Devlet Okuluna Geçişte Kontenjan Şartı Kaldırıldı

Devlet Okuluna Geçişte Kontenjan Şartı Kaldırıldı
MEB tarafından 2013-2014 eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere özel okullarda eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, devlet okullarına geçişlerindeki kontenjan şartı kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2013-2014 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere özel okullarda eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, devlet okullarına geçişlerindeki kontenjan şartı kaldırıldı. Buna göre, 2013-2014 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde en az 3 ay öğrenim görülen özel okullardan resmi okullara kontenjan şartı aranmaksızın nakiller yapılabilecek. 

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye"de 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle birlikte özellikle temel eğitimde yüzde 100 okullaşma hedefine ulaşılması eğitim ortalamasının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması yolunda çalışmaların hızla devam ettiği vurgulandı. Ayrıca ortaöğretime geçiş sınavlarında değişiklik yapılması ve merkezi ortak sınavların uygulamaya konulması nedeniyle özel okullardan resmi okullara geçiş taleplerinin son günlerde yoğunluk kazandığı ifade edildi. 

 

İlköğretim kurumlarındaki kayıt ve nakillerin yürürlükteki yönetmeliğin "Öğrencilerin, ulusal adres ve tabanında belirtilen ikametgahlarına en yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esastır" hükmüne göre yapıldığı anımsatıldı. 

 

MEB tarafından yürürlükteki yönetmeliğin "Fiziki kapasite olmayan okullara kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır" hükümleri dikkate alınarak yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, 2013-2014 ders yılı sınırlı olmak üzere 2013-2014 eğitim öğretim yılının  ikinci döneminde en az 3 ay öğrenim görülen özel okullardan resmi okullara kontenjan şartı aranmaksızın nakiller yapılabilecek. 

 

Özel okullardan resmi okullara nakil talepleri veliler tarafından doğrudan il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü öğrenci yerleştirme komisyonuna yapılacak. Komisyonlar, okullar arasındaki öğrenci dağılımları ve sınıf kapasitelerini de dikkate alarak velileri mağdur etmeyecek biçimde talepleri değerlendirecek. 

 

MEB tarafından geçen ay illere gönderilen bir yazıda da, 2013-2014 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere özel okullarda eğitim gören lise öğrencilerinin, puanla yerleştirilen devlet okullarına geçişlerindeki kontenjan şartı kaldırılmıştı.