GSYİH, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, bir ülkenin belirli bir zaman diliminde, genellikle bir yıl içinde, ürettiği tüm mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden toplam değerini ifade eder. GSYİH, bir ülkenin ekonomik faaliyetinin ve büyüklüğünün genel bir ölçüsüdür.

GSYİH bir ülkenin ekonomik durumunu çeşitli şekillerde yansıtır:

  1. Ekonomik Büyüme: GSYİH'nın zaman içindeki büyüme oranı, bir ülkenin ekonomik büyümesini gösterir. Pozitif bir büyüme oranı, ekonominin genişlediğini ve daha fazla mal ve hizmet üretildiğini gösterir.

  2. Yaşam Standardı: Kişi başına düşen GSYİH, bir ülkenin yaşam standardının bir ölçüsüdür. Daha yüksek kişi başına GSYİH genellikle daha yüksek yaşam standartları ile ilişkilidir, ancak bu her zaman böyle olmayabilir çünkü bu değer eşitsizliği göz ardı eder.

  3. Ekonomik Sağlık: GSYİH, bir ekonominin genel sağlığının bir göstergesi olabilir. Düşen bir GSYİH, bir ekonominin daraldığını veya resesyona girdiğini gösterir.

  4. Uluslararası Karşılaştırmalar: Ülkelerin GSYİH değerleri, onların ekonomik büyüklüklerini ve üretkenliklerini karşılaştırmak için kullanılabilir.

    Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya geriledi Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya geriledi

GSYİH'nın tam bir ekonomik resim sağlamadığına dikkat etmek önemlidir. Örneğin, GSYİH eşitsizliği, çevresel etkileri veya gayri resmi ekonomiyi ölçmez. Bu nedenle, bir ülkenin genel ekonomik durumunu anlamak için genellikle GSYİH ile birlikte diğer ekonomik ve sosyal göstergeler de kullanılır.