1. Estetik Anlayış: Geleneksel sanat anlayışı, estetiği, sanatın doğal ve insan yapımı objelerin üretimi olduğu şeklinde tanımlar. Bu anlayışta, eserlerin güzelliği ve estetik değeri önemlidir. Çağdaş sanat anlayışı ise daha geniş bir kapsamda estetiği ele alır. Eserlerin sadece güzel olması yeterli değildir, sanat eserlerinin mesaj vermesi, eleştirel bir bakış açısı sunması veya toplumsal meseleleri ele alması gerektiği savunulur.

  2. İletişim Biçimi: Geleneksel sanat anlayışında, sanatçılar genellikle belirli bir toplumda kabul gören teknik ve malzemeleri kullanarak üretim yaparlar. Bu eserler, toplumun ortak değerlerini yansıtabilir veya belirli bir kültürel sembolizm taşıyabilir. Çağdaş sanatta ise, sanatçılar farklı malzemeler, teknolojiler ve biçimler kullanarak kendilerini ifade ederler. Sanat eserleri, belirli bir toplum veya kültürde değil, küresel bir kitleye hitap etme potansiyeline sahip olabilir.

  3. Sanatçı ve İzleyici Arasındaki İlişki: Geleneksel sanat anlayışında, sanatçı genellikle bir toplumun veya kültürün geleneklerine uygun eserler üretir. Bu eserlerin izleyicileri, o toplum veya kültürün değerlerini paylaşan kişilerdir. Çağdaş sanat anlayışında ise, sanatçı ve izleyici arasındaki ilişki farklıdır. Sanatçı, izleyiciyi sanat eseriyle etkileşime sokarak, farklı düşünceler ve bakış açıları sunar.

  4. Sanat Eserlerinin Yerleştirilmesi: Geleneksel sanat anlayışında, eserler genellikle belirli bir mekana veya yapıya yerleştirilirler. Örneğin, bir cami içindeki hat sanatı örnekleri gibi. Çağdaş sanatta ise, sanat eserleri, belirli bir mekana veya yapıya sınırlı kalmazlar. Özellikle sokak sanatı gibi alanlar, çağdaş sanatçıların sanat eserlerini sergileyebildikleri yerler arasındadır.

    ‘Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ büyüledi ‘Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ büyüledi
  5. Sanat Eserleri Üzerindeki Kontrol: Geleneksel sanat anlayışında, eserlerin tasarımı ve üretimi, belirli bir otor

    ite tarafından kontrol edilir. Bu otorite, belirli bir gelenek veya kurum olabilir. Örneğin, hat sanatında, eserler genellikle belirli bir okulun veya ustalığın geleneğine uygun olarak üretilir. Çağdaş sanatta ise, sanatçıların eserlerinin üretimi ve tasarımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi oldukları düşünülmektedir. Sanatçılar, kendi yaratıcılıkları doğrultusunda eserlerini oluştururlar ve daha az otorite tarafından kontrol edilirler.

  6. Sanat Eserlerinin İşlevi: Geleneksel sanat eserleri, genellikle belirli bir işlevi yerine getirmek için üretilir. Örneğin, hat sanatındaki eserler, camilerin duvarlarına veya kitapların sayfalarına yazılır. Çağdaş sanat eserleri ise, daha az işlevsel olabilirler. Örneğin, bazı çağdaş sanat eserleri, sadece izleyiciyi etkilemek ve düşündürmek amacıyla üretilirler.

  7. Teknolojik Gelişmelerin Etkisi: Geleneksel sanat anlayışında, teknolojik gelişmeler, eserlerin üretimindeki geleneksel yöntemlerin değişmesine neden olmamıştır. Çağdaş sanatta ise, teknolojik gelişmeler sanat eserlerinin üretimini ve sergilenmesini büyük ölçüde etkilemiştir. Örneğin, dijital sanat ve video sanatı gibi teknolojik eserler, çağdaş sanatta daha sık kullanılan sanat biçimlerinden bazılarıdır.

Geleneksel ve çağdaş sanat anlayışları arasında bu ve benzeri farklılıklar bulunabilir. Ancak her iki sanat anlayışı da, zamanlarının kültürel ve toplumsal şartlarına göre gelişmiştir ve kendine özgü özellikleri taşımaktadır.