Türkiye'nin kredi notu teyit edildi

Türkiye'nin kredi notu teyit edildi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin 'BBB-' olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü durağan olarak belirledi.

Uluslararası Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu (JCR), Türkiye"nin "BBB-" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü durağan olarak belirledi.

 

JCR raporunda, kredi notunun teyit edilmesine, 10 bin doları aşan kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla"ya (GSYH) sahip oldukça gelişmiş bir ekonomi olması neden olarak gösterildi.

 

Açıklamada, ayrıca Türkiye"nin 77 milyon nüfusuyla ortaya çıkan Ortadoğu"nun en büyük ekonomisi olması, kamu, bankacılık ve hane halkı sektörlerinde üstlendiği ihtiyatlı mali politikasının şoklara karşı tampon oluşturması ve sıkı bankacılık denetiminin de "BBB-" notunu destekleyen nedenler arasında yer aldığı ifade edildi.

 

Raporda, düşük tasarruf oranı ile örneklendirilen makroekonomik dengesizlikler, kronik cari işlemler açığı ve mali piyasalar üzerindeki büyük dış finansman ihtiyacını doldurmak için ağır bağımlılığın derecelendirmeyi zorlayan nedenler olduğu ifade edildi.